Közpénzek felhasználása

Csikász Brigitta küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Államvasutak Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Csikász Brigitta

Tisztelt Magyar Államvasutak Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy a következő cégekkel és magánszeméllyel mi alapján szerződött a MÁV Zrt. különböző feladatok elvégzésére 2015-ben!

- ZÁÉV Zrt.
- Trinity International Communications Kft.
- R-Kord Kft.
- Pro Montel Zrt.
- Vörös József ügyvéd

Adják meg, milyen pályázaton nyerték el a munkát, illetve, hogy az adott pályázaton még kik indultak!
Kérem, az adott közbeszerzések dokumentumait és a megkötött szerződést is küldjék meg részemre!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 4.

Üdvözlettel:

Csikász Brigitta
Átlátszó.hu

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, ezért az (1) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítjuk.

Üdvözlettel:
MÁV Zrt. 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigénylésére a MÁV Zrt. az alábbi választ adja.

 

Az adatigénylésében szereplő cégek és magánszemély, valamint a MÁV Zrt.
között 2015-ben kötött szerződésekre vonatkozó információkat a levelünkhöz
csatolt táblázat tartalmazza.

A táblázatban szereplő bejegyzésekhez tartozó szerződéseket tartalmazó
tömörített adatállomány (annak nagy mérete miatt) az alábbi linkről
tölthető le az ott jelzett időpontig:

 

[1]Adatkéréshez tartozó szerződések

 

A közbeszerzések esetében az eljárás eredményéről szóló hirdetmények a
Közbeszerzési Hatóság honlapján az alábbi linkeken érhetők el:

 

[2]PR és sajtószolgáltatás (Trinity International Communications Kft.)

 

[3]Budapest-Szob vonalon utastájékoztató berendezések kiépítése (pro
MONTEL Zrt.)

 

[4]Kaposvár vasútállomás műemlék felvételi épület rehabilitációja (ZÁÉV
Építőipari Zrt.)

 

[5]Keszthely és Balatonszentgyörgy felvételi épület felújítása (ZÁÉV
Építőipari Zrt.)

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a hirdetményeken belül további linkek nyílnak,
amelyeken keresztül az eljárás adatai és az eljáráshoz közzétett további
dokumentumok megtekinthetőek.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Infotv. 26.§ (2) bekezdése értelmében
a szerződésekben szereplő személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés
elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek.

 

 

Üdvözlettel:

 

MÁV Zrt.

 

--------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: MÁV Zrt. közadat
Magyar Államvasutak Zrt.


Attachment Adatk r s.pdf
376K Download View as HTML


Tisztelt Adatigénylő!

Az adatigénylésében szereplő cégek és magánszemély, valamint a MÁV Zrt. között 2015-ben kötött szerződésekre vonatkozó információkat a levelünkhöz csatolt táblázat tartalmazza.

Üdv:

MÁV Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csikász Brigitta:
Csak a(z) Magyar Államvasutak Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei