Közszolgálati médiaszolgáltatók online szolgáltatásai

Mérték Médiaelemző Műhely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérték Médiaelemző Műhely

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a) az elmúlt évben a közszolgálati médiaszolgáltatók által üzemeltetett online szolgáltatások listáját,

b) a közszolgálati médiaszolgáltatók által üzemeltetett online szolgáltatások 2014. és 2015. évi költségvetését, önálló költségvetés hiányában a működés költségeire fordított, illetve 2015-ben tervezett összeget és az e szolgáltatások működéséből származó bevételek összegét, illetve 2015-ben tervezett összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 24.

Üdvözlettel:
Dr. Polyák Gábor
Mérték Médiaelemző Műhely

Hivatkozása ide

Feladó: MTVA Sajtóosztály
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap


Attachment image001.png
0K Download

Attachment image002.jpg
1K Download


Tisztelt dr. Polyák Gábor!

2015. február 24. napján előterjesztett közérdekű adatigénylésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) megfelelően az alábbi
választ adom az Infotv 29.§ (1) bekezdésben írt törvényes határidőn belül.

Elsőként előterjesztett kérésére, melyben a közszolgálati
médiaszolgáltatók  által üzemeltetett online szolgáltatások listáját kéri
megküldeni, arról kell hogy tájékoztassam, hogy a közszolgálati
médiaszolgáltatók nem üzemeltetnek online szolgáltatásokat.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban. Mttv.) 101.§ (4) bekezdése alapján a nemzeti
hírügynökség a többi közszolgálati médiaszolgáltató számára kizárólagos
joggal hírműsorokat gyárt, továbbá működteti a közszolgálati
médiaszolgáltatók egységes hírportálját, a közszolgálati médiaszolgáltatók
más internetes sajtótermékeit, továbbá az internetről elérhető, lekérhető
médiaszolgáltatásait.

Tájékoztatom, hogy az Mttv. 101.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Távirati
Iroda Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a kiadója a
[1]www.hirado.hu internetes sajtóterméknek és médiaszolgáltatója a
[2]www.mediaklikk.hu lekérhető médiaszolgáltatásnak. Ezen két portál
üzemeltetési feladatait az MTVA és az Új Média és Teletext Korlátolt
Felelősségű Társaság látja el.

Tekintettel a fent írtakra, a második kérését, miszerint az MTVA küldje
meg a közszolgálati médiaszolgáltatók által üzemeltetett online
szolgáltatások 2014. és a 2015. évi költségvetését, ennek hiányában a
működés költségeire fordított, illetve 2015-re tervezett összeget és az e
szolgáltatások működéséből származó bevételek összegét, illetve tervezett
összegét, teljesíteni nem tudjuk, mivel a közszolgálati médiaszolgáltatók
online szolgáltatásokat nem üzemeltetnek.

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok abban a formában, ahogyan Ön
kéri, nem elválaszthatóak teljes egészében egyrészt az MTVA informatikai
rendszerének üzemeltetésének költségétől, másrészt a fent említett két
weboldalból származó bevétel nem elválasztható az MTVA online
portfóliójának bevételeitől.

Az MTVA az Új Média Kft. részére 2014. évben havonta 35.200.000,- Ft+ÁFA
összeget fizet a közszolgálati médiaszolgáltatók csatornáján található
teletext információk folyamatos szerkesztéséért, az internetes felületek
technikai üzemeltetéséért, a hirado.hu sajtóterméken megjelenő információk
folyamatos szerkesztéséért, a mobil-internetes felületek kizárólagos
folyamatos technikai üzemeltetéséért és az azon megjelenő információk
szerkesztéséért.

Tájékoztatom, hogy 2014. évben az online portfólió felületeinek
értékesítéséből származó bevétel netnet 38.421.639,- Ft volt, a terv 2015.
évre netnet 25.384.653,- Ft.

Amennyiben kérdéseivel kapcsolatban a kielégítő választ a fentiek nem
tartalmazzák, úgy kérem, az Infotv. 28.§ (3) bekezdése szerint, hogy
kérdéseit pontosítsa.

Budapest, 2015. március 11.

Tisztelettel:

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

Tel.: +36 1 759 5066
[3][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[4]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. http://www.hirado.hu/
2. http://www.mediaklikk.hu/
3. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérték Médiaelemző Műhely:
Csak a(z) Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

A 2018. évi költségvetés

A(z) Dunaújvárosi Egyetem részére Madár Béla által

Adóauditok

A(z) Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére Prinz Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei