Köztársasági ösztöndíjakat véleményező és bíráló bizottságok

Keresztúri Andor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Keresztúri Andor

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Mivel a a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerint a szenátus tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására, ezért az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon testületek nevét, tagjainak nevét és tagjai jogviszonyának típusát (hallgatói/közalkalmazotti) akik a 2011 és 2016 közötti években a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán a köztársasági ösztöndíj pályázatok véleményezésében, pontozásában és rangsorolásában részt vettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:
Keresztúri Andor

Hivatkozása ide

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ma úgy döntöttem, hogy karácsonyig nem küldök be több közérdekű adatigénylést.

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Beteg vagy? Elutazol?

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

A kancellár és a jogtalansági és igazgatásképtelenségi főjogász is megérdemel egy boldog - és közérdekű adatigénylésektől mentes - karácsonyt.

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Mondasz valamit. Én viszont a demokrácia híve vagyok.
Szavazzunk! (Mondjuk estig.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Eredmény?

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Eddig öten szavaztak. Egyik sem volt hök elnök. 4 ember szerint folytassuk. 1 ember szerint nem.

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Az az 1 ember én voltam.
Egyrészt szegény közalkalmazottak...
Másrészt a világért sem akarlak idegesíteni, de szerintem sejtik, hogy a Vámosira vagyunk idegesek...
Hogy döntesz?

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Diszproporcionális jogkörömben az alábbi döntést hozom:
A szavazást meghosszabbítom 2016. december 5. 23:00-ig.
Kiss Hanga Klára saját kezűleg

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Szerintem azt, hogy a Vámosira pipák vagyunk, csak a hülye nem vette észre. És egyébként nem csak őt nem szeretjük, hanem az összes hatalmával visszaélő hököst, meg azokat sem, akik az ilyeneket fedezik.

Link to this

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

A kitöltők döntő többsége (75 %) szerint decemberben is folytatni kell az adatigényléseket.
Az én véleményem viszont az, hogy aki szeretne adatot igényelni, az igényeljen. Egyet viszont forma kedvéért benyújtanék, mi tartjuk magunkat a szavazás eredményéhez.

Link to this

Csalami Ádám hozzászólt ()

Küldj be egy olyat, aminek semmi köze a HÖK-höz. Együtt alákommenteljük egy kis karácsonyi jókívánsággal.

Link to this

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

82254-2/KSJIF/2016
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Keresztúri Andor<[FOI #8072 email]> 2016.11.29.
8:33 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Mivel a a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 24.
§ (4) bekezdése szerint a szenátus tesz javaslatot az oktatásért felelős
miniszternek a köztársasági ösztöndíj adományozására, ezért az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azon
testületek nevét, tagjainak nevét és tagjai jogviszonyának típusát
(hallgatói/közalkalmazotti) akik a 2011 és 2016 közötti években a
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán a köztársasági ösztöndíj
pályázatok véleményezésében, pontozásában és rangsorolásában részt vettek.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 29.

Üdvözlettel:
Keresztúri Andor

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8072 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Az adatok elérhetőek itt (az egyetem másik adatigénylési címre válaszolt):
http://kimittud.atlatszo.hu/request/tudo...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Keresztúri Andor:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

A szenátus határozatai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Virág Szabolcs által

Semmelweis Egyetem szenátorai

A(z) Semmelweis Egyetem részére Csalami Ádám által

Luganó-i szakok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Hercig Dániel által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei