Közterület átnevezések költsége a BKK-nak

Csiszár Zita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Budapesti Közlekedési Központ Zrt. nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Csiszár Zita

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közterület átnevezésekkel járó költségeket 2011-ig visszamenőlegesen, mely kiadások a BKK-t terhelték.(busztáblák, villamos táblák, megálló táblák stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. november 18.

Üdvözlettel:

Csiszár Zita

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0020087/2013 

Csiszár Zita

[FOI #1875 email]

 

 

 Tárgy: tájékoztatás

 

 

 

Tisztelt Csiszár Zita!  

 

 

Társaságunkhoz érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adjuk.

 

A BKK Zrt-nek közvetlen költsége a közterület átnevezések kapcsán nem
merült fel. A közterület átnevezések eredményeképpen az egyes
megállóhelyek átnevezésével kapcsolatban merült fel költség, amelyek
kapcsán a BKK Zrt.  összesített nyilvántartást nem vezet.

 

A fentiekre tekintettel – figyelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH-4205-2/2012/V. számú állásfoglalásában
foglaltakra  is – a BKK Zrt. az adatigénylésének nem tud eleget tenni,
tekintettel arra, hogy a kért adatokat nem kezeli.

  

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013.12.21.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Várkonyi Ágnes

Levelezési szakterületi vezető

BKK Zrt.

 

-----
Ez az üzenet a Websense Hosted Email Security rendszer biztonsági
ellenőrzése után került továbbításra.

This email was scanned by Websense Hosted Email Security system due to
security reasons.
-----

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csiszár Zita:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei