Közterület átnevezések költségei

Halász Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az
adatigénylés benyújtása közötti időszakra vonatkozóan,
költségtípusok szerint.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 18.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Murai Renáta
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely!

 

A Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
részére "Közterület átnevezések költségei" tárgyában írt elektronikus
adatigénylésére válaszolva tájékoztatom, hogy az Önkormányzat tulajdonában
álló gazdasági szervezeteknél és az általa fenntartott intézményeknél e
tárgyban nem keletkeztek kiadások.

 

Tisztelettel:

 

dr. Murai Renáta

Jegyzői Titkárság vezetője

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

061/346-5429

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Murai Renáta!

A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint a kerületi önkormányzatokat terhelik a köztér átnevezésekkel kapcsolatos költségek (utcanév táblák cseréje, stb.).
Kérem ennek tekintetében a válaszadást az adatigénylésemre.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Murai Renáta
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely!

"Közterület átnevezések költségei" tárgyában írt elektronikus adatigénylésében az iránt érdeklődött, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezeteknek és az általa fenntartott intézményeknek milyen közterület átnevezéssel kapcsolatos költségei voltak. Ezzel kapcsolatosan továbbra is arról tudom tájékoztatni, hogy sem az Önkormányzat gazdasági szervezetei, sem pedig a fenntartott intézmények esetében nem keletkeztek ilyen jellegű kiadások. Amennyiben válaszommal nem ért egyet, kérem, szíveskedjék kérdését pontosítani, hogy a megfelelő információkkal szolgálhassunk.

Tisztelettel:

dr. Murai Renáta
Jegyzői Titkárság vezetője

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
061/346-5429

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Murai Renáta!

Amennyiben a II. kerületben található Moszkva tér Széll Kálmán térre történő átnevezése, az Elvis Presley park és az Erdélyi Jánosról elnevezett közterület vonatkozó költségei nem a kerületi önkormányzatot terhelték, akkor kérem világosítson fel, mely szervezet végezte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Murai Renáta
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely!

 

"Közterület átnevezések költségei" tárgyában írt elektronikus
adatigénylése pontosítását követően az alábbiakról tudom tájékoztatni:

 

A kérdéses költségek az Önkormányzat költségvetésében keletkeztek, azok
nem érintik sem az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek,
sem pedig a fenntartott intézmények költségvetését.

 

Az Önkormányzat kiadásai az utca névtáblák kihelyezése kapcsán a
következők voltak:

 

Széll Kálmán tér       2 db tábla            2011-ben

Elvis Presley tér      2 db oszlopra         2011-ben

Bibó István tér        2 db oszlopra         2011-ben

Gyóni Géza tér         2 db oszlopra         2011-ben

Tarasz Sevcsenkó tér   2 db oszlopra         2012-ben

Angelo Rotta rakpart   2 db oszlopra         2012-ben

Slachta Margit rakpart 2 db oszlopra         2012-ben

Bánffy park            3 db oszlopra         2012-ben

 

Összesen:          189 450 Ft

 

 

Tisztelettel:

 

dr. Murai Renáta

Jegyzői Titkárság vezetője

 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének
Polgármesteri Hivatala

1024 Budapest, Mechwart liget 1.

061/346-5429

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Murai Renáta!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Halász Gergely:
Csak a(z) Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei