Közterület átnevezések VIII. kerület

Halász Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel (illetve névtelen területek elnevezéseivel) kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az adatigénylés benyújtása közötti időszakra vonatkozóan, költségtípusok (így különösen a közterület elnevezését jelző táblák cseréje, a címek hatósági nyilvántartásokban való megjelölésével kapcsolatban az önkormányzatnál esetleg felmerült egyéb költség) szerint.
Kérem továbbá, hogy küldjék el az érintett területek korábbi és mai elnevezéseinek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: dr. Varga Adrienn
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image002.png
11 Download


Halász Gergely részére

[1][FOI #995 email]

 

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozással a 2013. április 3-án kelt közérdekű adatigénylést kérő
levelére az alábbi tájékoztatást adom:

 

2010. október 1. és 2013. április 3. között 4 db közterület átnevezés
történt a kerületünkben:

1.      Erdélyi utca helyett Bauer Sándor utca a 200/2011. (IV.21.) számú
képviselő-testületi határozat és a vonatkozó fővárosi közgyűlési határozat
alapján

2.      Köztársaság tér helyett II. János Pál pápa tér a 200/2011.
(IV.21.) számú képviselő-testületi határozat és a vonatkozó fővárosi
közgyűlési határozat alapján

3.      Bérkocsis utca eleje helyett Scheiber Sándor utca az 506/2011.
(XII.15.) számú képviselő-testületi határozat és a vonatkozó fővárosi
közgyűlési határozat alapján

4.      Vagon tér helyett Tbiliszi tér az 57/2013. (II.20.) számú
képviselő-testületi határozat és a vonatkozó fővárosi közgyűlési határozat
alapján.

A következőkben részletezem a közterület átnevezésekkel kapcsolatos
kiadásokat:

-          16 db új utcanévtábla legyártása és felszerelése a II. János
Pál pápa tér elnevezéssel az adott térre, valamint a megszűnő elnevezés
miatt 16 db utcanévtábla áthúzásának költsége, továbbá 6 db új
utcanévtábla legyártása és felszerelése Bauer Sándor utca elnevezéssel az
adott utcába, valamint a megszűnő elnevezés miatt 6 db utcanévtábla
áthúzásának költsége. Ezen utcanévtáblák legyártása és kihelyezése
összesen 219.775 Ft-ba került.

-          4 db új utcanévtábla legyártása és felszerelése Scheiber Sándor
utca elnevezéssel, valamint a megszűnő elnevezés miatt 4 db utcanévtábla
áthúzásának költsége összesen 28.346 Ft-ba került.

-          6db új utcanévtábla legyártása és felszerelése Tbiliszi tér
elnevezéssel, valamint a megszűnő elnevezés miatt 5 db utcanévtábla
áthúzásának költsége összesen 41.631 Ft-ba került.

A közterület átnevezésekkel kapcsolatban összesen 289.752 Ft költsége volt
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatnak.

A hatósági nyilvántartásokban való megjelöléssel kapcsolatban az
önkormányzatnál egyéb költségek nem merültek fel.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

 

Tisztelettel:

 

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
C:\Users\tobiascs\Desktop\jozsefvaros_cimer_uj_k.png

dr. Varga Adrienn

Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti Iroda

Tel: 459-22-91

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links
1. mailto:[FOI #995 email]

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt dr. Varga Adrienn!

Köszönöm a választ!

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Halász Gergely:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei