Közterület átnevezések XXIII. kerület

Halász Gergely küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
szervezetek és általa fenntartott intézmények közterület
átnevezésekkel (illetve névtelen területek elnevezéseivel)
kapcsolatos kiadásait 2010. október 1. és az adatigénylés
benyújtása közötti időszakra vonatkozóan, költségtípusok (így különösen a közterület elnevezését jelző táblák cseréje, a címek hatósági nyilvántartásokban való megjelölésével kapcsolatban az önkormányzatnál esetleg felmerült egyéb költség) szerint.
Kérem továbbá, hogy küldjék el az érintett területek korábbi és mai elnevezéseinek listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 3.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Kérem tegyenek eleget jogszabályban rögzített válaszadási kötelezettségüknek a közérdekű-adat igénylésemmel kapcsolatban.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Stark Viola
Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Halász Gergely Úr!

Az Ön által megjelölt időszakban elsősorban az újonnan kialakításra került még névtelen utcákat neveztük el.
2011-ben a két cég kérelmére és a kerület javaslatára a Fővárosi Közgyűlés a Tangazdasághoz vezető utat nevezte át Túri István úttá. A két
tábla kihelyezésének a költsége 97.450Ft+ Áfa volt az Önkormányzatnak egyéb költsége nem merült fel.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

Kisné Stark Viola
Építési osztályvezető

-

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Stark Viola!

Kérem írja meg, hogy a névtelen utcák milyen nevet kaptak, ez milyen költséggel járt, illetve mely két cég kérésére nevezték át a Tangazdasághoz Vezető utat.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Feladó: Stark Viola
Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment utf 8 B VXRjYW7DqXYgdsOhbHRvesOhcyAyMDEyLnBkZg.pdf
11 Download View as HTML


Tisztelt Halász Gergely Úr!

Mellékelem a kéri időszak utcanév változásait.
A már jelzett költségeken kívül további költség még nem merült fel. Idén még nem került megrendelésre utcanév tábla.
A két érintett MONSANTO Hungária Kft. és a Budapesti Corvinus Egyetem Kísérleti Üzem és Tangazdasága.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Tisztelettel:

Kisné Stark Viola
Építési osztályvezető

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Halász Gergely

Tisztelt Stark Viola!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Halász Gergely:
Csak a(z) Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei