Közterület Felügyelet közterület ellenőrzési és ügyviteli munkát támogató informatikai szoftverek

mininform küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: mininform

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Közterület Felügyelet közterület ellenőrzési és ügyviteli munkáját támogató informatikai szoftverre, és annak működését támogató egyéb rendszerelemek beszerzésére/bérlésére vagy egyéb formájú igénybevételére, valamint ugyanezen szoftverelemek szoftverüzemeltetésre, a Jármű nyilvántartási- és SZNYR adatok kezelésére, a 2010.01.01 és 2014.12.31 között kötött szerződéseket. Kérem, hogy adja meg azt is, hogy a szerződések milyen nevű és mely szerző tulajdonát képező programtermékre vonatkoznak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre az [email address] e-mail címre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. január 19.
Üdvözlettel:

Orosz Sándor

Hivatkozása ide

Feladó: Jászay Enikő

Tisztelt Orosz Sándor Úr!

Az adatigényléssel kapcsolatos levelére válaszolva közöljük, hogy a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata közterület-felügyelete nem rendelkezik az adatkérésben szereplő, a felügyelet ellenőrzési és ügyviteli munkáját támogató informatikai szoftverrel, annak működését támogató egyéb rendszerelemekkel, szoftverekkel.

A bírságok nyilvántartását és a szükséges nyomtatványok kiállítását jelenleg a Felügyelet Microsoft szoftverekkel (Word, Excel) végezzük.

A hiányosságra a Közterület- felügyeletnél 2014.decemberében végzett belső ellenőrzés is kitért.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 34. §-a alapján a szabálysértési statisztikai adatokat egyedi számítástechnikai programmal kell nyilvántartani.

A Közterület-felügyelet szerverének, kliens gépeinek és bírságolási munkafolyamatát segítő szoftver beszerzésére 2013-ban árajánlatot kért be a Közterület-felügyelet 8 cégtől:

A jegyzőkönyvben foglaltak alapján mind az eszközbeszerzés, mind a szoftverbeszerzés vonatkozásában az Orion 21 Kft. ajánlatát ítélték a legkedvezőbbnek.

A szerződéskötés forráshiány miatt (pénzelvonás) nem valósult meg.

A 2014. évi költségvetés tervezésénél 2013.11.25-én kelt pótigények részletes indoklását tartalmazó levélben jeleztük a többletforrás igényt, azonban a beszerzéshez szükséges többlet fedezetet a Közterület-felügyelet 2014. évi elemi költségvetése nem tartalmazta.

A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 34. §-a alapján a szabálysértési statisztikai adatokat egyedi számítástechnikai programmal kell nyilvántartani, melyről szükséges gondoskodni.

A rajtunk kívülálló okok miatti hiányosságra a Közterület- felügyeletnél 2014.decemberében végzett belső ellenőrzés is kitért.

A 2015 évi költségvetési igényben ismételten benyújtásra került a nyilvántartási rendszer fejlesztésének, beruházásának költsége a 2013-as árajánlatok alapján.

Üdvözlettel:
dr. Szeles Gábor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Jászay Enikő


Attachment Orosz S ndor.pdf
266K Download View as HTML


Tisztelt Orosz Sándor!

Mellékelve csatolom válaszomat a kért közérdekű adatokra vonatkozóan.

Tisztelettel:
dr. Szeles Gábor
jegyző

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő mininform:
Csak a(z) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei