közterület-használati engedély Baross utca

Földes Ádám küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Földes Ádám

Delivered

Tisztelt Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt a közterület-használati engedélyt, amelynek jogosultja 2018. december 8-án Budapest, VIII. kerületi Baross utcában, annak a Kálvin térhez közel eső végén közterületet, többek között parkolóhelyeket használt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

Földes Ádám

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bottyán Béla
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.


Attachment 1844.pdf
593K Download View as HTML


Földes Ádám Úr részére
atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft.
e-mail cím: [FOI #12049 email]

Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésre

Tisztelt Földes Úr!

Hivatkozással a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasághoz (a továbbiakban: „Filmalap”) 2018. december 20. napján elektronikus úton benyújtott közérdekű adatigénylésre vonatkozó megkeresésére, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info tv.”) 29. § (1) bekezdése alapján mellékelten küldjük a vonatkozó hatósági szerződést.

Tájékoztatjuk, hogy a hatósági szerződésben a közérdekből nyilvános adatokat nem, a személyes adatokat azonban felismerhetetlenné tettük.

Tekintettel arra, hogy a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésével kapcsolatban többletköltség nem merült fel, a Filmalap az Info tv. 29. § (3) bekezdése szerinti költségtérítést nem állapít meg.

Budapest, 2019. január 4.

Üdvözlettel:
Bottyán Béla 
 
DR. BOTTYÁN BÉLA LL. M.
IRODAVEZETŐ / ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ  
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. Filmforgatási Helyszínek Irodája
H-1145 Budapest, Róna u. 174. 
Tel: +36 1 461 1 403
Mobil: +36 20 508 98 62
MNF.hu   Facebook

-----Original Message-----
From: Filmalap <[Filmalap request email]>
Sent: Thursday, December 20, 2018 4:16 PM
To: Dr. Bottyán Béla <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?FW:_K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat

-----Original Message-----
From: Földes Ádám <[FOI #12049 email]>
Sent: Thursday, December 20, 2018 4:13 PM
To: "KözAdat Közérdekű adat igénylések Filmalap adatgazdánál" <[Filmalap request email]>
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - közterület-használati engedély Baross utca

Tisztelt Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

azt a közterület-használati engedélyt, amelynek jogosultja 2018. december 8-án Budapest, VIII. kerületi Baross utcában, annak a Kálvin térhez közel eső végén közterületet, többek között parkolóhelyeket használt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 20.

Üdvözlettel:

Földes Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12049 email]

Ha a(z) Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. nem a(z) [Filmalap request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

idézett részek elrejtése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Földes Ádám:
Csak a(z) Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei