Közterületek elnevezéseiről szóló MTA állásfoglalások

Szabó Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Tudományos Akadémia részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Tudományos Akadémia munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Tudományos Akadémia munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Szabó Máté

Tisztelt Magyar Tudományos Akadémia!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus úton megküldeni részemre

1. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás alapján született MTA BTK-T/1833-7-1/2012. számú állásfoglalás kidolgozásában és elfogadásában közreműködő közfeladatot ellátó személyek nevét. Emlékeztetőül: ez az az állásfoglalás, amely szerint az Alkotmány szó annak ellenére használható közterület megnevezéseként, hogy az elnevezés a kommunista diktatúra idején vált gyakorivá.

2. annak a személynek vagy szervezetnek a nevét, aki a József Attila elnevezés használhatóságáról szóló MTA BTK-T/5/2013 számú állásfoglalás meghozatalát kezdeményezte. Kérem, hogy az erre vonatkozó indítvány elektronikus másolatát is szíveskedjen elküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. április 24.

Üdvözlettel:

Szabó Máté (EKINT)

Hivatkozása ide

Feladó: MTA Kommunikációs Főosztály

Tisztelt Uram!

Megkeresését megköszönve tájékoztatom, hogy az MTA Kommunikációs Főosztálya fogadta levelét. Szíves türelmét kérve jelzem, hogy kérdésére a választ a héten fogjuk megküldeni.

Üdvözlettel,

Nagy Mónika
közönségkapcsolati munkatárs, szövegíró
Kommunikációs Főosztály

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Telefon, fax: +36 1 411 6321
Mobil: +06 30 400 4575
E-mail: [email address]
www.mta.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Szabó Máté

Tisztelt MTA Kommunikációs Főosztály!

Továbbra is várom a 2013. április 24-én elküldött adatigénylésemre a választ. Ugyanezen a napon küldött válaszlevelükben Önök az adott hétre ígértek érdemi választ. Időközben nem csak az adott hét, hanem az azt követő is, és a törvényi határidő is eltelt.

Üdvözlettel:

Szabó Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Szabó Máté:
Csak a(z) Magyar Tudományos Akadémia munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Utónév

A(z) Magyar Tudományos Akadémia részére toma által

Utónév

A(z) Magyar Tudományos Akadémia részére toma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei