Közteruletek takarítása XIII. kerulet

Egyenlítő blog küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Egyenlítő blog

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

A kerületi önkormányzat évente mekkora összeget fordít a
kezelésében lévő közterületek takarítására és tisztítására?
Ha ez évente eltérő, akkor a legutóbbi, a 2014-es évre vonatkozó
pontos összeget szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 23.

Üdvözlettel:

Egyenlítő blog

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Cím!
2015. február 17-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy adatigénylését a mai nappal továbbítottam a XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt, mint adatkezelő  részére. Tájékoztatom
továbbá, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti
adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló 15 napos határidő az
adatkezelő által történő tudomásszerzéstől kezdődik.

Kérem a válasz tudomásulvételét.

 
Tisztelettel

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: XIII. Ker. Közszolgáltató Zrt.

Egyenlítő blog

részére

 

Tisztelt Adatkérő!

 

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához,
közterületek takarítása tárgyban benyújtott közérdekű adatkérésére, amely
Társaságunkhoz áttétel útján 2015. február 27-én érkezett, az alábbi
választ adom.

 

A kerületi tulajdonú közterületek kezelésének és takarításának éves
költségeiről a Képviselő-testület minden év áprilisi ülésén tárgyal az
előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében. Az elfogadott
beszámolók elektronikusan elérhetőek az Önkormányzat honlapján a testületi
ülések dokumentumai között ([1]www.bp13.hu/onkormanyzat/testulet/ulesek),
valamint a közérdekű adatszolgáltatás linkre kattintva is.

 

Kérem válaszom szíves elfogadását.

 

Szabó Tamás

központi ügyfélszolgálati vezető

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

 

----- Továbbított üzenet -----

Feladó: "Egyenlítő blog" <[2][FOI #4049 email]>

Címzett: "Közérdekű adat igénylések Budapest XIII. kerület Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál" <[3][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]> Elküldött
üzenetek: Hétfő, 2015. Február 23. 12:39:55

Tárgy: Közérdekű adat igénylés - Közteruletek takarítása XIII. kerulet

 

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

 

A kerületi önkormányzat évente mekkora összeget fordít a kezelésében lévő
közterületek takarítására és tisztítására?

Ha ez évente eltérő, akkor a legutóbbi, a 2014-es évre vonatkozó pontos
összeget szíveskedjenek megküldeni.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés
költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor.
Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen
dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a
szkennelés költségét.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2015. február 23.

 

Üdvözlettel:

 

Egyenlítő blog

 

-------------------------------------------------------------------

 

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been
overriden by the sample Alaveteli theme.

 

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:

[4][FOI #4049 email]

 

Is [5][Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekű adat
requests to Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal? If
so, please contact us using this form:

[6]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

[7]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

_____________________________________________________________________
Az Ăźzenet ĂŠs annak bĂĄrmely csatolt anyaga bizalmas informĂĄciĂłkat
tartalmaz, kizĂĄrĂłlag a cĂmzett(ek) szĂĄmĂĄra szĂłl, nyilvĂĄnos
kĂśzlĂŠstĂľl vĂŠdett! Amennyiben Ă n nem cĂmzettje ennek az Ăźzenetnek,
felhĂvjuk figyelmĂŠt arra, hogy az Ăźzenet tartalmĂĄnak kĂśzzĂŠtĂŠtele,
mĂĄsolĂĄsa, mĂĄsok szĂĄmĂĄra valĂł tovĂĄbbĂtĂĄsa, megĂľrzĂŠse vagy
bĂĄrmilyen hasonlĂł tevĂŠkenysĂŠg tilos. Ha Ă n nem cĂmzettje az
Ăźzenetnek, Ăşgy kĂŠrem kĂźldjĂśn e-mail Ăźzenetet a feladĂłnak,
tĂĄjĂŠkoztatva Ă t a tĂŠves cĂmzĂŠsrĂľl, majd tĂśrĂślje a tĂŠvesen kapott
Ăźzenetet, valamint annak Ăśsszes csatolt ĂĄllomĂĄnyĂĄt a rendszerĂŠbĂľl.
Gondoljon a kĂśrnyezetĂŠre mielĂľtt kinyomtatja a levĂŠl tartalmĂĄt!

References

Visible links
1. http://www.bp13.hu/onkormanyzat/testulet...
2. mailto:[FOI #4049 email]
3. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
4. mailto:[FOI #4049 email]
5. mailto:[Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
6. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
7. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Egyenlítő blog:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei