Közterületen való vizelés

Wirth Kinga küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Rendőr-főkapitányság részére

Budapesti Rendőr-főkapitányság nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Wirth Kinga

Tisztelt Budapesti Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2011-ben összesen mekkora összegben szabtak ki, közterületen való vizelésért pénzbüntetést?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 11.

Üdvözlettel:
Wirth Kinga

Hivatkozása ide

Feladó: József Dobó
Budapesti Rendőr-főkapitányság


Attachment Wirth Kinga.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Adatkérő!

Mellékelten megküldöm elektronikus úton az adatkérésére vonatkozó a
BRFK Hivatalvezetője által kiadmányozott válasz átiratot.

Budapest, 2012.10.18.

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Ismételten szkennelt PDF a válasz, így a lényeg a válaszból kiemelve:

A közterületen vizelés esetén a szabálysértési eljárás lefolytatására hatásköre a jegyzőnek volt a kérdéses évben (nem tudni ez változott-e), így ezért nem rendelkeznek ezzel az adattal.

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Wirth Kinga:
Csak a(z) Budapesti Rendőr-főkapitányság munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Emberölés

A(z) Országos Rendőr-főkapitányság részére Takács Vivien által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei