Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Láazló, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közterületfoglalás a Váci út 80-84. alatti építkezéshez kapcsolódóan

Tóth Láazló küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Tóth Láazló to read a recent response and update the status.

Feladó: Tóth Láazló

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A 1133 Budapest, Váci út 80-84. szám alatt épülő Promenade Gardens elnevezésű irodaház építése során a Váci út szervízútjának, a Révész utcának és a Visegrádi utcának egy része lezárásra került. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi adatokat:
1. Kapott-e az építkezéshez kapcsolódóan bármely jogi vagy természetes személy a Váci út szervízútjának, a Révész utcának és a Visegrádi utcának, mint közterületnek a részleges lezárására (használatára) engedélyt?
2. Amennyiben igen, azt ki vagy mely testület engedélyezte és milyen ellenszolgáltatás fejében?
3. Ellenőrizte-e az engedélyező, hogy az engedély jogosultja az engedélyben meghatározott keretek között és mértékben használja a közterületet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. ([email address])
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Tóth László
[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment k zter lethaszn lat.pdf
75K Download View as HTML


Tisztelt Tóth László!
2016. szeptember 11-én érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a Váci út szervíz útja a Budapest Főváros Önkormányzata
tulajdonában és kezelésében van, így a közterület használati engedélyek
tekintetében ők rendelkeznek adatokkal. A Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat az építkezéssel kapcsolatban a csatolt közterület használati
megállapodást kötötte. Amennyiben további közérdekű adatra lenne szüksége
kérem forduljon az adatkezelő XIII. Kerületi Közszolgáltató
Zrt.Közterületi Divíziójához (1139 Budapest, Hajdú utca 29.,
+36-1/270-0413.) Varga Gergő közútkezelési ágazatvezető készséggel áll a
rendelkezésére.
Tisztelettel
Dr. Bujdosó Sándor
jegyző megbízásból
dr. Bálint Erika
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Tóth Láazló, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Tóth Láazló:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

10000 fát Budapestre program

A(z) FŐKERT Nonprofit Zrt. részére Sipos Anna által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei