Közterületi órák

Lukács Máté küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen egy szerkeszthető formátumú elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a IV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén szám szerint hány darab közterületi óra található, mi a pontos címük és ki az üzemeltetőjük.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 2.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Pocsveiler Zoltán
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Máté Úr!

Hivatalunk felé elektronikus úton megküldött, közterületi órákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kérésére tájékoztatom, hogy az Újpesti Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken az önkormányzat által megbízott vállalkozás az alábbi helyszíneken lévő órákat üzemelteti:

- Pozsonyi utca 4/A - benzinkút;
- Árpád út 162.;
- Vécsey Károly utca 126. (ingatlan-felújítás miatt átmenetileg leszerelve);
- Szent Imre utca 22.;
- Vasvári Pál utca 1.
- Lóverseny tér 2.

Tisztelettel:

Pocsveiler Zoltán
főtanácsos

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Alpolgármesteri Titkárság
telefon: +36 (1) 231-3101
email:   [email address]
web:     www.ujpest.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Pocsveiler Zoltán!

Köszönöm válaszát. Kérem, hogy legyen szíves megírni az Újpesti Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken az önkormányzat által a közterületi órák üzemeltetésével megbízott vállalkozás nevét és annak elektronikus elérhetőségét.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Pocsveiler Zoltán!

Kérem, hogy legyen szíves megírni az Újpesti Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken az önkormányzat által a közterületi órák üzemeltetésével megbízott vállalkozás nevét és annak elektronikus elérhetőségét.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Feladó: Pocsveiler Zoltán
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lukács Úr!

Érdeklődésére tájékoztatom, hogy önkormányzatunk a közterületi órák üzemeltetésével a Hesse Trade Kft-t bízta meg.
Elérhetősége: [email address]

Tisztelettel:

Pocsveiler Zoltán
főtanácsos

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Informatikai Alpolgármesteri Titkárság
telefon: +36 (1) 231-3101
email:   [email address]
web:     www.ujpest.hu

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Lukács Máté

Delivered

Tisztelt Pocsveiler Zoltán!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lukács Máté:
Csak a(z) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei