Közterületi reklámszerződések a 20015-ös önkormányzati választások idején

Rekvényi László küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Rekvényi László

Delivered

Tisztelt Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

A 2015-ös önkormányzati választások idején, a város tulajdonában lévő reklámhordozókon elhelyezett kampányhirdetésekre vonatkozó szerződések másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. szeptember 27.

Üdvözlettel:

Rekvényi László

Hivatkozása ide

Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment T j koztat lev l 2010..pdf
369K Download View as HTML

Attachment Meg llapod s V ros Liget Kft..pdf
694K Download View as HTML

Attachment Meg llapod s rnyas Alap tv ny.pdf
695K Download View as HTML


Tisztelt Rekvényi Úr! Iktatószám: 22855-2/2019.

Hivatkozással a szeptember 27-én kelt közérdekű adatigénylésére jelen levelünk mellékleteként megküldjük a korábbi (2010-ben az Ön részére megküldött) tájékoztató levelünket és a hozzá tartozó szerződéseket.

Üdvözlettel:

Garai Tamás
jegyző
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: 28/588-605

„Kérem, óvja a természetet! Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mailt!”

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Rekvényi László:
Csak a(z) Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei