Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Döbrönte A. Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

közúti balesetek Pesterzsébeten (2018)

Döbrönte A. Dóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Döbrönte A. Dóra to read a recent response and update the status.

Feladó: Döbrönte A. Dóra

Delivered

Tisztelt Magyar Közút Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre :
- 2018-ban a 20. kerületben (Pesterzsébet) történt közúti balesetek száma, a balesetek természete szerint
- 2018-ban a 20. kerületben történt közúti balesetek száma, a balesetek kimenetele szerint

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére ([email address]) megküldeni. Amennyiben az interneten valahol fellelhetőek ezek az adatok, akkor kérem szíveskedjen elküldeni a linket.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 30.

Üdvözlettel:

Döbrönte A. Dóra

Hivatkozása ide

Feladó: Magyar Közút Ügyfélszolgálat
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Tisztelt Döbrönte A. Dóra!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a közel 32 ezer
kilométeres országos közúthálózat üzemeltetéséért és fenntartásáért felel
A főváros úthálózatának karbantartása, üzemeltetése nem társaságunk
hatáskörébe tartozik. Ha az Ön által jelzett útszakasz fő- és
tömegközlekedési útvonal, akkor a Budapesti Közlekedési Központhoz
tartozik (melynek része a Budapest Közút Zrt.), ha mellékutca, akkor az
adott kerület önkormányzatához.

 

Az alábbiakban megtalálja elérhetőségüket, forduljon hozzájuk bizalommal!

Budapesti Közlekedési Központ:

Web: [1]https://bkk.hu/

E-mail: [2][email address]

Tel: 06-1/3-255-255

Budapest Közút:

Web: [3]https://www.budapestkozut.hu

E-mail: [4][email address]

Tel: 06-1/776-6131

 

Tájékoztatjuk, hogy bejelentéskezelő rendszerünk megváltozott. Kérjük erre
az e-mailre ne válaszoljon, a gyorsabb ügyintézés és válaszadás érdekében
további bejelentéseit, panaszait honlapunkon, az E-Ügyfélszolgálaton
([5]http://internet.kozut.hu/ugyfelszolgalat/) keresztül teheti meg.

 

Üdvözlettel,

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kommunikációs osztály

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.

E-mail: [6][email address]

Weboldal: [7]www.kozut.hu

Facebook: [8]www.facebook.com/MagyarKozut

Instagram: [9]https://www.instagram.com/magyarkozut

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Döbrönte A. Dóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Döbrönte A. Dóra:
Csak a(z) Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei