Közútkezelői hozzájárulások a Bíró utcában

Józsa Béla küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Józsa Béla

Delivered

Tisztelt Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a szűk egyirányú Bíró utca alábbi házszámok előtti közúti igénybevételek közül melyekhez járultak hozzá és melyekhez nem, illetve azok közlekedés célúak vagy sem:
- 14-es szám előtt telepített növények, menetirány szerint jobb oldalt
- 16-os szám előtt telepített betonoszlopok és növények, menetirány szerint jobb oldalt
- 20-as szám előtt telepített növények, menetirány szerint jobb oldalt
- 1-es szám előtt telepített vasoszlopok, menetirány szerint bal oldalt
A 10-es szám előtt telepített vasoszlopok és növényekről (menetirány szerint jobb oldalt) tudomásul vettem, hogy az oszlopok kihelyezéséhez hozzájárultak, a növények beültetésére viszont nem érkezett kérelem...
Érdekes, hogy annak ellenére hogy Magyarországon jobboldali közlekedés van, ezek többségében jobb oldalt vannak telepítve... A gond csak az, hogy a Bíró utcát lassan nem lehet közlekedési céllal igénybe venni (várakozni) mert jobb oldalt (ahol KRESZ szerint várakozni lehetne szűk egyirányú utcában) tele van mindenféle akadályokkal a közút...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 21.

Üdvözlettel:

Józsa Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési Osztály
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc20190802104239.pdf
211K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Feladó: Józsa Béla

Delivered

Tisztelt Városüzemeltetési Osztály!

Köszönöm válaszukat!
Azt megtudhatnám, hogy a közpénzből fizetett útellenőr mit dolgozik?

Üdvözlettel:

Józsa Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési Osztály
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment doc20190815142113.pdf
191K Download View as HTML


Hivatkozása ide

Józsa Béla hozzászólt ()

Köszönöm tájékoztatásukat!
Átolvastam a rendeletet, és a következőket találtam:
"-A közútkezelőnek rendszeres ellenőrzés alapján ismernie kell a helyi közutak és azok környezete
– állapotát,
– forgalmát,
– közúti jelzéseinek meglétét,
– üzemeltetésének forgalombiztonságot befolyásoló hiányosságait,
– rongálódásait,
valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (pl. közműbontások, útterület igénybevétele).
....
-Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.
...
-A helyi közút biztonságát veszélyeztető problémákat, hiányosságokat az útellenőrnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és a megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezelő felelős vezetőjének.
A Kkt. szerint az útellenőr – feladatainak ellátása során – megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez.
Az útellenőrnek intézkedéseiről és megállapításairól nyilvántartást kell vezetnie."
Kérem küldjék meg számomra a Bíró utcával kapcsolatos útellenőri intézkedéseket, megállapításokat és a nyilvántartást az elmúlt 1 évről.

Link to this

Feladó: Józsa Béla

Delivered

Tisztelt Városüzemeltetési Osztály!
Józsa Béla hozzászólt (2019. augusztus 16.)
Köszönöm tájékoztatásukat!
Átolvastam a rendeletet, és a következőket találtam:
"-A közútkezelőnek rendszeres ellenőrzés alapján ismernie kell a helyi közutak és azok környezete
– állapotát,
– forgalmát,
– közúti jelzéseinek meglétét,
– üzemeltetésének forgalombiztonságot befolyásoló hiányosságait,
– rongálódásait,
valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (pl. közműbontások, útterület igénybevétele).
....
-Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.
...
-A helyi közút biztonságát veszélyeztető problémákat, hiányosságokat az útellenőrnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és a megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezelő felelős vezetőjének.
A Kkt. szerint az útellenőr – feladatainak ellátása során – megteszi a szükséges intézkedéseket, figyelmeztet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhív, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, közlekedési hatósági eljárást kezdeményez.
Az útellenőrnek intézkedéseiről és megállapításairól nyilvántartást kell vezetnie."
Kérem küldjék meg számomra a Bíró utcával kapcsolatos útellenőri intézkedéseket, megállapításokat és a nyilvántartást az elmúlt 1 évről.

Üdvözlettel:

Józsa Béla

Hivatkozása ide

Feladó: Városüzemeltetési osztály
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment SMFP Scan19091309050.pdf
86K Download View as HTML


 

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Józsa Béla:
Csak a(z) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Igazságügyi szakértő

A(z) Igazságügyi Minisztérium részére Ágnes által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei