Közvélemény alakulása a zöldfelületről

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az AngyalZÖLD Stratégia megvalósulásának monitorozása céljából az Önkormányzat az IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt-vel végeztetett reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás teljes anyagát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. augusztus 28.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatkérésemhez kapcsolódva válaszoltak.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
***************************************************

Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. szeptember 5.

Tisztelt Kocsis Csaba!
2014. augusztus 28-án érkezett közérdekű adat iránti igényével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az infotörvény 29. § (2) bekezdése alapján a kért adatok terjedelmére figyelemmel az igény teljesítésére rendelkezésre álló határidőt 15 nappal Jegyző úr meghosszabbította.
Türelmét előre is köszönöm.

Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős
_____________________________________________________________________
Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, v alamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Link to this

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Egy másik adatkérésemhez kapcsolódva válaszoltak.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
***********************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. szeptember 29.

Tisztelt Kocsis Csaba!

2014. augusztus 28-án érkezett közérdekű adatigénylésében Ön az IPSOS
Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-vel végeztetett
reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás teljes anyagának elektronikus
formában történő megküldését kérte. Közérdekű adatigénylésére válaszolva
tájékoztatom, hogy a kért dokumentum papír alapon áll rendelkezésre és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (továbbiakban: infotörvény) 29. § (4) bekezdése alapján
az igényelt dokumentum jelentős terjedelmű, 25 oldal, a költségtérítés
mértéke, amely a szkennelés költsége, brutto 38,-Ft/oldal, összesen brutto
950,-Ft. A költségtérítés megfizetésének módja minden hét szerdai napján
8-16 óra között a Polgármesteri Hivatal (Béke tér 1.) pénztárába történő
befizetés. Közérdekű adatigénylése teljesítésének feltétele a
költségtérítés megfizetése. A dokumentum másolatkészítés nélkül
megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztályán előre egyeztetett
időpontban.

Tisztelettel

Dr. Prehlik Lajos
jegyző megbízásából:

dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt dr. Bálint Erika!
adatvédelmi felelős

Tájékoztatását, hogy a 25 oldalt kitevő dokumentum jelentős terjedelműnek minősíti és ehhez kapcsolódóan bruttó 38,-Ft/oldal szkennelési költségtérítést állapít meg, elfogadni nem tudom.

A 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) 29. § (4) bekezdése szerint a "a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő
lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell." Ezt a tájékoztatás az igénylést követő 30. napon kaptam meg.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság több jelentése is kitér arra, hogy
- az Infotörvény 30. § (6) alapján a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítését rögzítő szabályzatot kell készítenie és ebben a költségtérítés mértékére és a fizetés módjára is kell térnie.
- amennyiben az az adatigénylő a kért adatok szolgáltatásának teljesítését elektronikus úton igényli, úgy nem állapítható meg költségtérítés
- a közérdekű adatok megismerése iránti igény teljesítése nem tartozik ÁFA körbe.

A fentiek alapján kérem az adatkérésem térítésmentes teljesítését elektronikus formában.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Válasz érkezett az önkormányzattól.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/kepv...
*************************************
Feladó: Dr. Bálint Erika
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2014. október 9.

Tisztelt Kocsis Csaba!

Az IPSOS Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-vel végeztetett
reprezentatív telefonos közvélemény-kutatás tárgyában korábban benyújtott
közérdekű adatkéréséhez kapcsolódó, 2014. szeptember 29-én érkezett
beadványára, amelyben az adatkezelő költségigényét kifogásolja, az
alábbiakról tájékoztatom.

Álláspontunk szerint az adatközlés iránti eljárás határidejét jogszabályi
lehetőségünkkel élve meghosszabbítottuk, a költségigényről szóló
tájékoztatás során határidő mulasztás nem történt.

A kért dokumentum szkenneléséért költségtérítés megállapítása az Infotv.
29.§ (3) bekezdésének jogszabályi felhatalmazásán alapul. Annak
befizetéséig adatkérése nem teljesíthető.

Kérem válaszom szíves tudomásul vételét.
Tisztelettel
Dr. Prehlik Lajos
jegyző
megbízásából
dr. Bálint Erika
adatvédelmi felelős

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Tisztelt dr. Bálint Erika!
adatvédelmi felelős

Visszajelzését köszönöm! A továbbra is fennálló véleményeltérésünk miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalását kértem.

Üdvözlettel:
Kocsis Csaba

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei