Közvélemény kutatások

Kocsis Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a
2012. és 2013. évben a lakosság körében végzett felmérések, közvélemény kutatások adatait.
Válaszában az alábbiakra is térjen ki:
- Felmérés célja,
- Felmérés időpontja
- Felmérés eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 15.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Attachment Kocsis Csaba kozvelemenykutatas 140129.docx
11 Download View as HTML


Tisztelt Kocsis Csaba Úr!

2014. jaunár 15-én kelt elektronikus levelében foglalt
információigénylésére dr. Palatka Lívia vezérigazgató asszony megbízásából
a csatolt tájékoztatást küldöm.

(See attached file: Kocsis_Csaba_kozvelemenykutatas_140129.docx)

Kérem a Zrt. válaszának szíves tudomásulvételét.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
központi ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Kocsis Csaba
<kmt+request-2068
-de357b99@kimittu Címzett
d.org> KözAdat requests at XIII.
Kerületi Közszolgáltató Zrt.
2014-01-15 21:54 <kozszolgaltato@kozszolgaltato
.bp13.hu>
Másolat

Tárgy
Közérdekűadat igénylés -
Közvélemény kutatások

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a
2012. és 2013. évben a lakosság körében végzett felmérések,
közvélemény kutatások adatait.
Válaszában az alábbiakra is térjen ki:
- Felmérés célja,
- Felmérés időpontja
- Felmérés eredménye

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 15.

Üdvözlettel:

Kocsis Csaba

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül
küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen
kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #2068 email]

Ha a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. nem a(z)
[XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak
találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy
helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató
hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Hivatkozása ide

Kocsis Csaba hozzászólt ()

Sajnos a válasz nem volt teljes körű.
A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 2013. októberében az Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet Kutatási ágazatával is végeztetett egy felmérést ami itt érhető el: http://www.angyalzold.hu/web/uploads/pro...
Ezt a felmérést NEM tartalmazta a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. válasza.
Ezután már csak az a kérdés, hogy mit nem tartalmaz még?

Link to this

Feladó: Kocsis Csaba

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Tisztelt Szabó Tamás!

A megküldött információkat köszönöm! Ugyanakkor jelezem, hogy ismeretem szerint a megadott válasz nem teljes körűen tartalmazza az elvégzett felméréseket.

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 2013. októberében az Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet Kutatási ágazatával is végeztetett egy felmérést ami itt érhető el: http://www.angyalzold.hu/web/uploads/pro...

Várom visszajelzésüket, hogy miként értékelik az adatközlésüket (teljeskörű v. nem) illetve, hogy milyen további eddig nem közölt felmérést végeztek a kérdéses időszakban.

Üdvözlettel,
Kocsis Csaba

Hivatkozása ide

XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Tisztelt Kocsis Úr!

Kérdésére az alábbi kiegészítést adom:

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a közparki fejlesztések megalapozása
céljából két közvéleménykutatást végzett 2013-ban:

Vizafogó lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatos felmérés.
Felmérés célja: A lakosságot reprezentáló minta segítségével felméri a
közterületi minőséggel kapcsolatos véleményeket, a fejlesztési igényekkel
kapcsolatos elvárásokat.
Felmérés időpontja: 2013. október
Felmérés eredménye: A felmérés eredményét és a közösségi tervezések során
elhangzottak figyelembevételével jelenleg készül a közpark fejlesztési
terv.
A dokumentum az alábbi címen férhető hozzá:
http://www.angyalzold.hu/web/uploads/pro...

Kárpát utcai lakótelepi parkfejlesztéssel kapcsolatos felmérés.
Felmérés célja: A lakosságot reprezentáló minta segítségével felméri a
közterületi minőséggel kapcsolatos véleményeket, a fejlesztési igényekkel
kapcsolatos elvárásokat.
Felmérés időpontja: 2013. április
Felmérés eredménye: A felmérés eredményét és a lakossági fórumon
elhangzottak figyelembevételével készült el a terület közpark fejlesztési
terve
A dokumentum az alábbi címen férhető hozzá:
http://www.angyalzold.hu/web/uploads/pro...

Továbbá tájékoztatom, a Kult13 divízió által folytatott
közvéleménykutatásokról:

Színterek látogatottsága
A vizsgált 4 intézményben összesen 625 fő töltötte ki a kérdőívet2013-
november-decemberben.
A kérdőív kiértékelése után elmondható, hogy a vendégek, látogatók
elégedettek intézményeink nyújtotta programkínálattal, szolgáltatásaink
minőségével.
Látogatók 80%-a nő, míg 20%-a férfi. Életkor alapján kiemelkedő a 60 év
felettiek aránya (73%) aránya
A válaszadók elégedettségét is alátámasztja, hogy 85%-uk rendszeres
időközönként visszatér valamelyik intézménybe.
A tisztaságot, az információs szolgáltatást, a büfék kínálatát, valamint a
művészi kínálatot 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték a látogatók. Itt
minden telephelyen 4,3 átlag feletti pontra értékeltek a válaszadók.
A válaszadók 15%-a online felületeinkről tájékozódik. Összességében
elmondható, hogy a látogatók többsége több felületről is tájékozódik
programokról.

"75 éves a kerület" - kérdőív
A szabadtéri rendezvényekre – Angyalföldi Utcabál, Pozsonyi Piknik, Szent
Mihály napi búcsú - kérdőívekkel készül a divízió, amelynek célja az volt,
hogy felmérjék, a rendezvények látogatóihoz eljutott a „75 éves a kerület”
rendezvénysorozat híre és tisztában vannak-e a kerület létrejöttével,
egységeivel.
A rendezvényeken kitöltött 93 kérdőív jó aránynak mondható és ezek közül
mindegyik értékelhető volt.
A kérdőívekből általánosan levonható (amennyiben a kitöltőket reprezentatív
mintának tekintjük) következtetés, hogy a Pozsonyi Piknik rendezvény
mellett nagyon sok olyan kerületi program van, amelyet szeretnek az
emberek. Az arányt némiképp torzítja, hogy a legsikeresebbnek a szabadtéri
rendezvények bizonyultak, hiszen ezeken a programokon volt lehetőségünk
nagyobb tömeget megkérdezni.
(kérdések: Mikor jött létre közigazgatásilag a XIII. kerület? Mely három
részből áll a XIII. kerület? Honnan értesült a rendezvényről? Milyen
programjainkon vesz részt? Mely programok voltak a kedvencei?)

Év rendezvénye szavazás 2013.

Esemény neve | Esemény időpontja(i) | Esemény | Kapott
| | helyszíne | szavazato
| | | k
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Vizimajális | 2013. május 18. | Népsziget | 24%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Nyáresti koncertek a | 2013. június 9. - | Szent István | 16%
Szent István parkban | augustus 18. | park |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Szent Mihály napi búcsú | 2013. szeptember 29. | Babér utcai | 8%
| | templom |
| | kertje |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Angyalföldi Utcazenei | 2013. április 19. - | KULT13 | 6%
Fesztivál - | október 18. | Divízió – |
| | több |
| | helyszínen |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Angyalföldi Utcabál | 2013. augusztus 25. | Dagály utca | 6%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Tücsöktanya Játszóház - | Egész évben | Tücsöktanya | 5%
Varázsnapok | | Családi |
| | Játszóház |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Születésnapi Republic | 2013. június 1. | Béke tér | 4%
koncert a Béke téren - | | |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Adventi koncert - Tóth | 2013. december 12. | AJAMK | 4%
Vera és zenekara - | | |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Helytörténeti séták | Egész évben | AHGY | 4%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Opera világa sorozat | Egész évben | AJAMK | 4%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
József Attila Művészeti | 2013. április | KULT13 | 3%
Napok - | | Divízió – |
| | több |
| | helyszínen |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Lakótelepi napok ? | 2013. május 31. - | KULT13 | 3%
| augusztus 11. | Divízió – |
| | több |
| | helyszínen |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
XIII. Kerületi | 2013. május 26. | Babér utcai | 3%
Nemzetiségek Fesztiválja | | templom |
| | kertje |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Magyar Dal Napja | 2013. szeptember 8. | RaM-kert | 3%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
JAMKávéház | 2013. október 4. - | AJAMK | 3%
| december 13. | |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Klasszikus kedvenceink | Egész évben | AJAMK | 3%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Életmódnap | 2013. május 11. | RaM-kert | 1%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Vakáció-akció | ? 2013. június 17.- | AGYIH | 1%
| augusztus 25. | |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
A13 színház előadásai | Egész évben | AJAMK | 1%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Itt filmek születtek | Egész évben | RaM | 1%
---------------------------+------------------------+---------------+------------
XIII. Kerületi Civil | 2013. január 26. | AJAMK | 0%
Szervezetek napja | | |
---------------------------+------------------------+---------------+------------
Játéktér | 2013. április 27. - | József | 0%
| szeptember 21. | Attila tér |

A Kult13 divízió által üzemeltetett hírlevélhez kapcsolódó felmérés

A kérdőívet online módon lehetett kitölteni 2013. június - október között.
A kérdőív csak a hírlevelekből (jelenleg 1729 hírlevél feliratkozó) volt
elérhető direkt linkkel, a kult13 honlapját böngészve nem volt elérhető.
A feliratkozók körében a legnépszerűbbek a zenei programok.
Az érintett időszakban 35 hírlevelet küldtünk ki. A kérdőívre összesen 66
fő válaszolt.

Kérem a tájékoztatás elfogadását.

Tisztelettel:

Szabó Tamás
közpoonti ügyfélszolgálati vezető
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.


Kocsis Csaba
<kmt+request-2068
-de357b99@kimittu Címzett
d.org> kozszolgaltato@kozszolgaltato.
bp13.hu
2014-01-30 12:57 Másolat

Tárgy
Re: Válasz: Közérdekűadat
igénylés - Közvélemény
kutatások

Tisztelt XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.!

Tisztelt Szabó Tamás!

A megküldött információkat köszönöm! Ugyanakkor jelezem, hogy
ismeretem szerint a megadott válasz nem teljes körűen tartalmazza
az elvégzett felméréseket.

A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 2013. októberében az
Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet Kutatási ágazatával is
végeztetett egy felmérést ami itt érhető el:

http://www.angyalzold.hu/web/uploads/pro...

Várom visszajelzésüket, hogy miként értékelik az adatközlésüket
(teljeskörű v. nem) illetve, hogy milyen további eddig nem közölt
felmérést végeztek a kérdéses időszakban.

Üdvözlettel,
Kocsis Csaba

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kocsis Csaba:
Csak a(z) XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei