Közvilágítás

Gűth Ervin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BIOKOM Nonprofit Kft. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Gűth Ervin

Delivered

Tisztelt BIOKOM Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

1, A 2010-2018 közötti időszakban (éves bontásban) hány hibabejelentés érkezett önökhöz a pécsi közvilágítás kapcsán? Ebből (éves bontásban) mennyi esetben kellett a Biokomnak hibajegyet felvennie?
2, A pécsi közvilágosítás-korszerűsítési programban milyen típusú elemek felszerelésére került sor? (A 2015. márciusi átvétel.)
3, A pécsi közvilágosítás-korszerűsítési programban felszerelt lámpák kapcsán mennyi cserére került sor (éves bontásban)?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. február 4.

Üdvözlettel:

Gűth Ervin

Hivatkozása ide

BIOKOM Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönettel megkaptuk e-mailen érkezett megkeresését.

Levelét ügyintézőnk felé továbbítottuk. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy e-mailben érkezett megkeresését a jogszabályokban meghatározott módon levélként kezeljük.

A megkeresésében megadott elérhetőségi adatait (név, cím, e-mail cím, telefonszám stb.) kizárólag kapcsolattartás céljából kezeljük. Amennyiben tiltakozik ez ellen, kérjük szíveskedjen jelezni társaságunk felé (7632 Pécs, Siklósi út 52., www.biokom.hu). További információ az adatkezelésről a www.biokom.hu oldalon található.

Válaszunk megküldéséig kérjük szíves türelmét.

Tisztelettel:

BIOKOM Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Gűth Ervin:
Csak a(z) BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei