Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Becker András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közvilágítással kapcsolatos adatok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Becker András to read a recent response and update the status.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a városi közvilágítással kapcsolatos alábbi adatokat:
a – az áramszolgáltató által kiszámlázott villamosenergia mennyisége 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
b - a szolgáltató által kiszámlázott villamosenergia díja 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
Kérem, az adatokat éves bontásban szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 3.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s K zvil g t ssal kapcsolatos adatok.txt
4K Download View as HTML


Your message to [Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] couldn't be delivered.
tvegh wasn't found at mateszalka.hu.
kmt+request-12685-3f. . . Office 365 tvegh
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
* Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
* Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
* The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
* Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
If the problem continues, forward this message to your email admin. If
you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section
below.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address
hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the
destination domain. The error is reported by the recipient domain's email
server, but most often it must be fixed by the person who sent the
message. If the steps in the How to Fix It section above don't fix the
problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of
the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient
address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are
using directory synchronization make sure the recipient's email address is
synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving
as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or
mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox
Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365
license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office
365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the
recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are not correct - Misconfigured mail
flow or MX record settings can cause this error. Check your Office 365
mail flow settings to make sure your domain and any mail flow connectors
are set up correctly. Also, work with your domain registrar to make sure
the MX records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [3]Fix
email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 5/3/2019 11:55:53 AM
Sender Address: [FOI #12685 email]
Recipient [Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
Address:
Subject: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Közvilágítással
kapcsolatos adatok
Error Details
Reported error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient
[Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] not found by SMTP address lookup
DSN generated by: DB7PR07MB5786.eurprd07.prod.outlook.com

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
5/3/2019
1 11:55:53 smtp.kimittud.org *
AM
5/3/2019
2 11:34:36 smtp.kimittud.org HE1EUR02FT008.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server *
AM
5/3/2019 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
3 11:34:36 HE1EUR02FT008.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com DB6PR07CA0170.outlook.office365.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
AM
5/3/2019 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
4 11:34:36 DB6PR07CA0170.eurprd07.prod.outlook.com DB7PR07MB5786.eurprd07.prod.outlook.com cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) *
AM

Original Message Headers

Received: from DB6PR07CA0170.eurprd07.prod.outlook.com (2603:10a6:6:43::24) by
DB7PR07MB5786.eurprd07.prod.outlook.com (2603:10a6:10:85::27) with Microsoft
SMTP Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id
15.20.1856.7; Fri, 3 May 2019 11:34:36 +0000
Received: from HE1EUR02FT008.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e05::204) by DB6PR07CA0170.outlook.office365.com
(2603:10a6:6:43::24) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.1878.11 via Frontend
Transport; Fri, 3 May 2019 11:34:36 +0000
Authentication-Results: spf=none (sender IP is 52.57.14.250)
smtp.mailfrom=kimittud.org; mateszalka.hu; dkim=none (message not signed)
header.d=none;mateszalka.hu; dmarc=none action=none header.from=kimittud.org;
Received-SPF: None (protection.outlook.com: kimittud.org does not designate
permitted sender hosts)
Received: from smtp.kimittud.org (52.57.14.250) by
HE1EUR02FT008.mail.protection.outlook.com (10.152.10.77) with Microsoft SMTP
Server id 15.20.1856.11 via Frontend Transport; Fri, 3 May 2019 11:34:36
+0000
Received: by smtp.kimittud.org (Postfix, from userid 1001)
id 3048921888; Fri, 3 May 2019 11:55:53 +0000 (UTC)
Date: Fri, 3 May 2019 11:55:53 +0000
From: =?UTF-8?B?QmVja2VyIEFuZHLDoXM=?=
<[FOI #12685 email]>
To: =?UTF-8?B?IkvDtnpBZGF0?= =?UTF-8?B?IEvDtnrDqXJkZWvFsQ==?= adat
=?UTF-8?B?aWfDqW55bMOpc2Vr?= =?UTF-8?B?IE3DoXTDqXN6YWxrYcKgVsOhcm9z?=
=?UTF-8?B?IMOWbmtvcm3DoW55emF0?= =?UTF-8?B?IFBvbGfDoXJtZXN0ZXJp?= Hivatal
=?UTF-8?B?YWRhdGdhemTDoW7DoWwi?= <[Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1adat=0AK=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1?=
=?UTF-8?Q?_adat_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_K=C3=B6zvil=C3=A1g=C3=ADt=C3=A1ssal?=
=?UTF-8?Q?_kapcsolatos_adatok?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Return-Path: [FOI #12685 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-EOPTenantAttributedMessage: d2ef418b-58f4-4157-aad2-2ec93d7159f9:0
X-Forefront-Antispam-Report: CIP:52.57.14.250;IPV:NLI;CTRY:US;EFV:NLI;
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: 800921e1-7c73-4f9a-deaa-08d6cfbb5239
X-Microsoft-Antispam:
BCL:0;PCL:0;RULEID:(2390118)(7020095)(4652040)(5600141)(711020)(4605104)(1401320)(1421009)(1404068)(71702078);SRVR:DB7PR07MB5786;
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: DB7PR07MB5786:
X-MS-Exchange-PUrlCount: 2

References

Visible links
1. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...
3. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Becker András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei