Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Becker András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Közvilágítással kapcsolatos adatok

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Becker András to read recent responses and update the status.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a városi közvilágítással kapcsolatos alábbi adatokat:
a – az áramszolgáltató által kiszámlázott villamosenergia mennyisége 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
b - a szolgáltató által kiszámlázott villamosenergia díja 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
Kérem, az adatokat éves bontásban szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 3.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Molnár Attila
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 IG NYBEJELENT LAP.doc
29K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Az alább található közérdekű adatigénylésére válaszolva a következőkről
tájékoztatom.

Kérem, hogy amennyiben közérdekű adatigénylést kíván benyújtani
hivatalunkhoz, azt a mellékelt formanyomtatványon szíveskedjen megtenni.

A formanyomtatványt szíveskedjen kitölteni és aláírva benyújtani jelen
e-mail címre.

Kérem, hogy az adatszolgáltatás teljesítéséhez az Ön által használt, saját
e-mail címét megadni szíveskedjen.

Előzetesen tájékoztatom, hogy hivatalunk nem rendelkezik a 2012. január 1.
és 2014. december 31. közötti időszakra, a városi közvilágításra vonatkozó
villamosenergia mennyisége, illetve villamosenergia díj adatokkal.

A formanyomtatvány használatát Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének a
közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének, valamint a közérdekű
adatigénylés teljesítéséről szóló 13/2017. (III. 21.) szabályzata alapján
az adatigénylés tárgyára tekintettel kérem.

Együttműködését előre is köszönöm.

 

Dunaújváros, 2019. május 10.

Tisztelettel:

dr. Molnár Attila

aljegyző, adatvédelmi tisztviselő

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Tisztelt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a városi közvilágítással kapcsolatos alábbi adatokat:
a – az áramszolgáltató által kiszámlázott villamosenergia mennyisége 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
b - a szolgáltató által kiszámlázott villamosenergia díja 2012. január 1-je és 2018 december 31-e között
Kérem, az adatokat éves bontásban szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 3.

Üdvözlettel:

Becker András

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[1][FOI #12675 email]

Ha a(z) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [2][Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #12675 email]
2. mailto:[Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Dr. Molnár Attila!

Köszönöm a választ. Szeretném felhívni mind az Ön, mind a tisztelt Jegyző Asszony figyelmét, hogy az adatigénylés teljesítését ezzel önök olyan feltétel teljesítéséhez kötik, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé. Emlékeztetném továbbá önöket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének egy korábbi, Dunaújváros adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos állásfoglalására (NAIH/2018/444273/4/V.), melyben felszólította Jegyző Asszonyt, hogy az adatigénylést az adatigénylő által megjelölt formában teljesítse. Ez az állásfoglalás külön is felhívja Jegyző Asszony figyelmét, hogy "(...) az adatigénylés szempontjából irreleváns a benyújtó személye". Az állásfoglalás szintén kitér a joggal való visszaélés tilalma alkotmányos elvként történő alkalmazásának kötelezettségére - Jegyző Asszony fenti levele a NAIH elnöki állásfoglalásának mindkét elemét ignorálja. Mindezek alapján kérem, hogy a kért adatokat a KiMitTud-portál felületén a kért formában megküldeni szíveskedjenek. Felhívnám továbbá szíves figyelmüket, hogy az Aljegyző úr által küldött fenti levélnek az adatigénylés teljesítésének törvényes határideje szempontjából nincs relevanciája, így amennyiben a kért adatokat 2019. május 25-éig a kért formában nem kapom meg, azt az adatigénylés megtagadásaként kell tekintenem, ebben az esetben nyilvánvalóan élni fogok a jogorvoslat lehetőségével.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Molnár Attila
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Becker András!

Az Ön által idézett NAIH állásfoglalás kapcsán megjegyezem, hogy
értelmezésünk szerint hivatalunk nem köteles az adatigénylésre vonatkozó
választ a "KiMitTud"-portálra feltölteni.

Az Ön által idézett ügyben az adatigénylő rendelkezésünkre bocsátotta
személyes elérhetőségeit, és kitöltött formanyomtatványt nyújtott be.

Hivatkozással az Info tv. 29. § (2) bekezdésére az adatszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítom, mivel
közérdekű adatigénylése a polgármesteri hivatal alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2014. január 1-től 2018. december 31-ig áll
rendelkezésünkre nyilvántartott adat.

Dunaújváros, 2019. május 17.

Tisztelettel:

dr. Molnár Attila

aljegyző, adatvédelmi tisztviselő
____________________________________________________________________________________________________

On Mon, 13 May 2019 11:51:34 +0000, Becker András wrote:

Tisztelt Dr. Molnár Attila!

Köszönöm a választ. Szeretném felhívni mind az Ön, mind a tisztelt Jegyző Asszony figyelmét, hogy az adatigénylés teljesítését ezzel önök olyan feltétel teljesítéséhez kötik, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé. Emlékeztetném továbbá önöket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökének egy korábbi, Dunaújváros adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos állásfoglalására (NAIH/2018/444273/4/V.), melyben felszólította Jegyző Asszonyt, hogy az adatigénylést az adatigénylő által megjelölt formában teljesítse. Ez az állásfoglalás külön is felhívja Jegyző Asszony figyelmét, hogy "(...) az adatigénylés szempontjából irreleváns a benyújtó személye". Az állásfoglalás szintén kitér a joggal való visszaélés tilalma alkotmányos elvként történő alkalmazásának kötelezettségére - Jegyző Asszony fenti levele a NAIH elnöki állásfoglalásának mindkét elemét ignorálja. Mindezek alapján kérem, hogy a kért adatokat a KiMitTud-portál felületén a kért formában megküldeni szíveskedjenek. Felhívnám továbbá szíves figyelmüket, hogy az Aljegyző úr által küldött fenti levélnek az adatigénylés teljesítésének törvényes határideje szempontjából nincs relevanciája, így amennyiben a kért adatokat 2019. május 25-éig a kért formában nem kapom meg, azt az adatigénylés megtagadásaként kell tekintenem, ebben az esetben nyilvánvalóan élni fogok a jogorvoslat lehetőségével.

Üdvözlettel:

Becker András

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Molnár Attila
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment UTF 8 Becker.A.r.adatszolg.D jv.Polg.Hiv..pdf
103K Download View as HTML


 

 

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Becker András, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei