Közvilágítással kapcsolatos kiadások 2012-2017

Becker András küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Bácsalmás város közvilágítással kapcsolatos költségeit az alábbi bontásban:
a - az áramszolgáltató által kiszámlázott díj összege éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig
b - az üzemeltetés egyéb költségei éves bontásban 2012-től 2017. június 30-ig

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. október 30.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ez év október 30-án közérdekűadat-igénylést terjesztettem elő, amelyre a törvényes határidőig nem kaptam választ. Tisztelettel kérem, az adatigénylésben kért adatokat mielőbb szíveskedjenek megküldeni.

Kelt: 2017. november 22.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Feladó: Kerényi Tamás
Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
1.3M Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
544K Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Mellékelten megküldjük hivatalunk rendelkezésére álló Bácsalmás Város
Önkormányzatának közvilágítás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásait
tartalmazó kimutatásokat 2012-2017 időszakra vonatkozóan.

Tisztelettel:

Patocskai Ibolya
jegyző

megbízásából:

Kerényi Tamás
beruházási üi.
Bácsalmási Közös önkormányzati Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Kerényi Tamás
Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment attachment.pdf
718K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
642K Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
1.8M Download View as HTML

Attachment attachment.pdf
1.2M Download View as HTML


Tisztelt Becker András Úr!

Mellékelten megküldjük hivatalunk rendelkezésére álló Bácsalmás Város
Önkormányzatának közvilágítás üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásait
tartalmazó kimutatásokat 2012-2017 időszakra vonatkozóan.

Tisztelettel:

Patocskai Ibolya
jegyző

megbízásából:

Kerényi Tamás
beruházási üi.
Bácsalmási Közös önkormányzati Hivatal

Hivatkozása ide

Feladó: Becker András

Delivered

Tisztelt Kerényi Tamás!

Köszönöm a részletes választ.

Üdvözlettel:

Becker András

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Becker András:
Csak a(z) Bácsalmás Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei