Külföldi ingatlan

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat rendelkezik-e külföldi ingatlantulajdonnal.
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen elküldeni
- az ingatlan pontos címét (ország, település, közterület, ház- vagy helyrajzi szám)
- mikor, kitől, mennyiért, milyen célból vásárolták az ingatlant
- mire hasznosítják jelenleg
- megvásárlása óta milyen jogcímeken mekkora összeget költöttek az ingatlanra
- mennyibe kerül az ingatlan fenntartása évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Hefelle-Béres Tímea dr.
Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment image001.png
11 Download


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2013. március 17. napján Hivatalunkhoz elektronikusan érkezett közérdekű
adatkérésére hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése
alapján a következőkről tájékoztatom:

Az ingatlanvagyon kataszter szerint a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat nem rendelkezik külföldi ingatlantulajdonnal.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Üdvözlettel

 

          [1]cimer

       dr. Hefelle-Béres Tímea

               jogtanácsos

    Budapest Főváros VIII. kerület

  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

             Jegyzői Kabinet

Törvényességi és Perképviseleti Iroda

1082 Budapest, Baross u. 63-67. I. 108.

    tel.: +36-1-459-2100 /321 mellék

     [email address]

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

References

Visible links

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt dr. Hefelle-Béres Tímea!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei