Külföldi ingatlan

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat rendelkezik-e külföldi ingatlantulajdonnal.
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen elküldeni
- az ingatlan pontos címét (ország, település, közterület, ház- vagy helyrajzi szám)
- mikor, kitől, mennyiért, milyen célból vásárolták az ingatlant
- mire hasznosítják jelenleg
- megvásárlása óta milyen jogcímeken mekkora összeget költöttek az ingatlanra
- mennyibe kerül az ingatlan fenntartása évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.03.17-én kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.04.01-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Kiss Norbert
Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címzett
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat vagyonkimutatása, mint
nyilvános testületi előterjesztés az Önkormányzat hivatalos honlapján
megtalálható. A vagyonnyilvántartás adatai alapján megállapítható, hogy
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatnak nincs Magyarország
területén kívül ingatlantulajdona.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tisztelettel:

dr. Kiss-Szebeni Norbert
osztályvezető jogtanácsos
XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Telefon: 452-4184

AUTOMATIKUSAN GENERÁLT ÜZENET:

Fontos információ ügyintézéshez:

Tisztelt Kerületi Lakosok, Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-jétől az államigazgatási
feladatok egy része átkerül az újonnan létrehozandó kerületi (járási)
hivatalhoz. Az államigazgatási ügyek intézése elsősorban az Okmányiroda és
a Gyámhivatal területét, szolgáltatásait érintette. Ezeket a hatásköröket
2013. január 1-jétől a Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi
Hivatala gyakorolja.
A XIII. Kerületi Hivatal 2013. január 2-től a Lehel Csarnokban működik
(1134 Budapest, Váci út 9-15.). A Kerületi Hivatal e-mail címe:
[email address] ; az Okmányiroda e-mail címe:
[email address], telefonszámai: 412-7920, 412-7930; a
Gyámhivatal telefonszámai: 412-7902, 412-7903, 412-7904; 412-7906, a
Kerületi Hivatal vezetőjének telefonszáma: 412-7901, 412-7900.
Az ügyintézés módosulásával kapcsolatos információk a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Béke tér 1.) és az önkormányzat
hivatalos honlapján www.budapest13.hu folyamatosan megtalálhatók.
Kérjük, hogy ügyintézéseiket a fentiekre figyelemmel tervezzék.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól,
nyilvános közléstől védettl! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az
üzenetnek, felhívjuk figyelmét arra, hogy az üzenet
tartalmának közzététele, másolása, mások számára való továbbítása,
megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos. Ha Ön nem címzettje az
üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt
a téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből.

Gondoljon a környezetére mielőtt kinyomtatja a levél tartalmát!

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Dr. Kiss Norbert!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei