Külföldi ingatlan

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az önkormányzat rendelkezik-e külföldi ingatlantulajdonnal.
Amennyiben igen, kérem szíveskedjen elküldeni
- az ingatlan pontos címét (ország, település, közterület, ház-
vagy helyrajzi szám)
- mikor, kitől, mennyiért, milyen célból vásárolták az ingatlant
- mire hasznosítják jelenleg
- megvásárlása óta milyen jogcímeken mekkora összeget költöttek az ingatlanra
- mennyibe kerül az ingatlan fenntartása évente.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. március 17.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

2013.03.17-én kelt közadatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2013.04.01-ig válaszolniuk kellett volna.
Felszólítom önöket, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Kecskeméti Zsuzsanna
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Balog Melinda kabinetvezető kérésére küldöm Önnek a közérdekű
adatigénylésre küldött válaszlevél kiegészített változatát.

 

Üdvözlettel:

 

Kecskeméti Zsuzsanna

Polgármesteri asszisztens

 

Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

2013.március 27-én e-mailben megküldött, Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának címzett közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom.

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata rendelkezik egy darab
külföldi ingatlan tulajdonnal.

 

Az ingatlan címe: Románia, Hargita megye, Csíkszereda, Kőbánya u. 19.
szám.

 

Az ingatlant Zugló Önkormányzata 2012.június 6-án Keresztes Attilától és
Keresztes Erikától vásárolta meg 65 ezer euróért. A vásárlás célja egy
folyamatosan rendelkezésre álló szálláshelyként használható ingatlan
biztosítása volt, mely lehetőséget teremt a Zugló testvérvárosával,
Csíkcsicsóval fenntartott kapcsolatok továbbfejlesztésére és
elmélyítésére, helyszíni látogatások, tapasztalatcserék lebonyolítására a
testvérváros intézményeivel, szervezeteivel, civil kezdeményezéseivel,
továbbá az Önkormányzat az általa működtetett iskolák diákjainak
osztálykirándulásaihoz is szálláslehetőséget kíván a házzal biztosítani.

 

Az ingatlannal kapcsolatban jelenleg a testvérvárosi szálláshely funkció
kialakításához szükséges előkészületek zajlanak, az Önkormányzat ezen
funkcióra kívánja hosszútávon hasznosítani az ingatlant.

 

Az ingatlannal kapcsolatban ez idáig annak megvásárlásával és birtokba
vételével kapcsolatban merültek fel költségek, mely feladatokkal Zugló
Önkormányzata a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-t bízta meg,
megbízási szerződés keretében. Az Önkormányzat számára eddig az
előbbiekben említett, nettó 700 ezer forint megbízási díj merült fel
költségként.

 

Az ingatlan éves fenntartási költségei tekintettel a birtokba vétele óta
eltelt rövid időre egyelőre csak becsülhetőek, kb. évi 2,5 millió Ft-ra
tehetőek.

 

Tisztelettel:

 

Balog Melinda

kabinetvezető

 

 

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Kecskeméti Zsuzsanna!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: Balassa Péterné
Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment img 410153456 0001.pdf
0K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

Mellékelten küldöm dr. Papp Csilla jegyző asszony tájékoztatását közérdekű adatigénylésével kapcsolatban.

Tisztelettel:
Balassa Szilvia
Jegyzői titkárság

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Tisztelt Balassa Szilvia!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) Budapest XIV. kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei