Külföldi képzésben tanulók többletdíjai és szolgáltatási díjai

Horváth Alexandra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Debreceni Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth Alexandra

Tisztelt Debreceni Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy
1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011. szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat eleve költségtérítéses hallgatókkal a Debreceni Egyetem egyes idegen nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele származott a Debreceni Egyetemnek az adott évben.

2) a Debreceni Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek kifizetésre a hallgatók részéről?

3) használt vagy használ-e a Debreceni Egyetem erre a Magyar Államkincstár szolgáltatásain kívül másik banknál erre a célra hazsnált devizaszámlát? Amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár ezzel kapcsolatos engedélyét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

Hivatkozása ide

Feladó: Kancellár


Attachment k z rdek adat 2016 angol k pz s d jai.docx
16K Download View as HTML

Attachment fees for extra proceedings.pdf
127K Download View as HTML


 

Tisztelt Horváth Alexandra !

 

Az alábbi levelére hivatkozással  mellékelten megküldöm  a külföldi
képzésben tanulók többletdíjai és szolgáltatási díjai tárgyában érkezett
közérdekű adatigénylésre a Debreceni Egyetem válaszát.

 

 

Üdvözlettel

Dr. Bács Zoltán

kancellár

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Debreceni Egyetem!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre , hogy

1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011.

szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és
milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat
eleve költségtérítéses hallgatókkal a Debreceni Egyetem egyes idegen
nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele
származott a Debreceni Egyetemnek az adott évben.

 

2) a Debreceni Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik
jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek
kifizetésre a hallgatók részéről?

 

3) használt vagy használ-e a Debreceni Egyetem erre a Magyar Államkincstár
szolgáltatásain kívül másik banknál erre a célra hazsnált devizaszámlát?

Amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár ezzel kapcsolatos
engedélyét!

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2016. szeptember 13.

 

Üdvözlettel:

 

Horváth Alexandra

 

-------------------------------------------------------------------

 

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.

Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[1][FOI #7411 email]

 

Ha a(z) Debreceni Egyetem nem a(z) [2][DE request email] címen fogadja a
részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg
nekünk:

[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

 

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

 

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7411 email]
2. mailto:[DE request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Alexandra

Delivered

Tisztelt Kancellár úr!

Nagyon szépen köszönöm a gyors és részletes válaszukat!

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Alexandra:
Csak a(z) Debreceni Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Kancellária - adatigénylés

A(z) Debreceni Egyetem részére Farkas Irén által

Diploma kiadás

A(z) Debreceni Egyetem részére Csokai János József által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei