Külföldi képzésben tanulók többletdíjai és szolgáltatási díjai

Horváth Alexandra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Horváth Alexandra

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011. szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat eleve költségtérítéses hallgatókkal a Semmelweis Egyetem egyes idegen nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele származott a Semmelweis Egyetemnek az adott évben.

2) a Semmelweis Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek kifizetésre a hallgatók részéről?

3) használt vagy használ-e a Semmelweis Egyetem erre a Magyar Államkincstár szolgáltatásain kívül másik banknál devizaszámlát, amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár engedélyét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Ikt. sz.:62796-8/2016.

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

>>> Horváth Alexandra<[FOI #7412 email]> 2016.09.13.
12:21 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011.
szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és
milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat
eleve költségtérítéses hallgatókkal a Semmelweis Egyetem egyes idegen
nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele
származott a Semmelweis Egyetemnek az adott évben.

2) a Semmelweis Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik
jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek
kifizetésre a hallgatók részéről?

3) használt vagy használ-e a Semmelweis Egyetem erre a Magyar
Államkincstár szolgáltatásain kívül másik banknál devizaszámlát,
amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár engedélyét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7412 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Ikt. sz.:62796-9/2016.

 

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

>>> Horváth Alexandra<[FOI #7412 email]> 2016.09.13.
12:21 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011.
szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és
milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat
eleve költségtérítéses hallgatókkal a Semmelweis Egyetem egyes idegen
nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele
származott a Semmelweis Egyetemnek az adott évben.

2) a Semmelweis Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik
jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek
kifizetésre a hallgatók részéről?

3) használt vagy használ-e a Semmelweis Egyetem erre a Magyar
Államkincstár szolgáltatásain kívül másik banknál devizaszámlát,
amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár engedélyét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7412 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Alexandra

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti válaszadási határidő már napok óta lejárt.
Érdeklődnék, hogy mikor várhatóak a Semmelweis Egyetem válaszai az adatigénylésemre?

Szeretném Önöknek jelezni, hogy a másik két orvosegyetem már hetekkel ezelőtt gond nélkül tudott válaszolni, csak az Önök válaszai hiányoznak!

Tisztelettel:
Horváth Alexandra

2016.10.20.

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment ETK K lf.adatszolg ltat s.xls
36K Download View as HTML

Attachment FOK Kiirt tetelek Angol kepzesen 2011 2016 osszesitve.xls
47K Download View as HTML

Attachment FOK Kiirt tetelek Nemet kepzesen 2011 2016 osszesitve.xls
21K Download View as HTML


Ikt. sz.: 62796-10/KSJIF/2016.
 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresésére az alábbi
tájékoztatást adom:
 
Az ön által kért adatigénylésre vonatkozó választ az Egészségtudományi, a
Fogorvostudományi és az Egészségügyi Közszolgálati Kar tekintetében
megküldöm, a további adatok beszerzése jelenleg is folyamatban van, amint
megérkeznek a Főigazgatóság részére, haladéktalanul továbbítom az Ön
részére.
 
Mellékelten küldöm az Egészségtudományi, a Fogorvostudományi és az
Egészségügyi Közszolgálati karok kimutatásait arról, hogy 2011. szeptember
1-je és 2016. szeptember 15. között milyen jogcímen és milyen mértékben
fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat költségtérítéses
hallgatókkal idegen nyelvű képzéseiken.
 
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a pozsonyi székhelyen kívüli képzésén a
hallgatók nem a Semmelweis Egyetemnek, hanem közvetlenül a Semmelweis
Egyetem szlovák partnerének teljesítik a tandíj fizetésére vonatkozó
kötelezettségüket. Az egyébként nem kötelező díszdiploma kivételével
semmilyen a képzéshez kapcsolódó további többletdíjat vagy költséget nem
fizettettek a hallgatókkal az érintett időszakban. Ezen képzés 2012 óta
szünetel.
 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 83. § (1)
bekezdés szerint több tárgykör alapján előírhat az önköltségen felül is
térítési díjat a felsőoktatási intézmény.
 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Horváth Alexandra<[FOI #7412 email]> 2016.09.13.
12:21 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1) Microsoft Excel táblázatban(.xlsx file formátumban), hogy 2011.
szeptember 1-je és jelen adatigénylés benyújtása között milyen jogcímen és
milyen mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási díjakat
eleve költségtérítéses hallgatókkal a Semmelweis Egyetem egyes idegen
nyelvű képzésein, illetve hogy ezekből jogcímenként mennyi bevétele
származott a Semmelweis Egyetemnek az adott évben.

2) a Semmelweis Egyetem álláspontja alapján mindezen tételek melyik
jogszabály és egyetemi szabályzat alapján kerültek vagy kerülnek
kifizetésre a hallgatók részéről?

3) használt vagy használ-e a Semmelweis Egyetem erre a Magyar
Államkincstár szolgáltatásain kívül másik banknál devizaszámlát,
amennyiben igen, küldjék meg a Magyar Államkincstár engedélyét!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. szeptember 13.

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #7412 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Hivatkozása ide

Feladó: Horváth Alexandra

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Köszönöm az eddigi adatokat, kérem küldjék meg részemre az Általános Orvostudományi Kar adatait is!

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem


Attachment Kiirt tetelek Angol kepzesen 2011 2016 osszesitve.xlsx
47K Download View as HTML

Attachment Kiirt tetelek Nemet kepzesen 2011 2016 osszesitve.xlsx
21K Download View as HTML


Ikt. sz.: 62796-12/KSJIF/2016.
 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatos megkeresésére az alábbi
tájékoztatást adom:
 
Mellékelten küldöm az Orvostudományi Kar kimutatásait arról, hogy 2011.
szeptember 1-je és 2016. szeptember 15. között milyen jogcímen és milyen
mértékben fizettettek többletdíjakat, és szolgáltatási
díjakat költségtérítéses hallgatókkal idegen nyelvű képzéseiken.
 
 

Tisztelettel:

 

Dr. Kovács Zsolt

jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Horváth Alexandra<[FOI #7412 email]> 2016.10.24.
8:52 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Köszönöm az eddigi adatokat, kérem küldjék meg részemre az Általános
Orvostudományi Kar adatait is!

Üdvözlettel:

Horváth Alexandra

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horváth Alexandra:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Rektori tanácsadás

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Tanácsadói szerződések

A(z) Semmelweis Egyetem részére Geödy Péter által

Luganó-i szakok

A(z) Semmelweis Egyetem részére Hercig Dániel által

Medikus Kupa költségvetése

A(z) Semmelweis Egyetem részére Szabó János által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei