Külföldiek házasságkötése - igazolást ki nem állító államok listája

Dombos Tamás küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1a) pontja alapján a központi anyakönyvi szerv honlapján közzéteszi azon államok körét, amelyek joga szerint a házasságkötéshez / bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez igazolás kiállításának nincs helye.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a fenti jogszabályban hivatkozott lista internetes elérhetőségének címét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 12.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Feladó: BAH
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal


Attachment utf 8 B a8O8bGbDtmxkaWVrIGjDoXphc3PDoWdrw7Z0w6lzZV9rw7Z6YWRh utf 8 B dC5wZGY
11 Download View as HTML


Tisztelt Dombos Tamás!

Mellékelten küldjük a Hivatal válaszát.

Üdvözlettel,

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

----- Original Message -----
From: "Dombos Tamás" <[FOI #3440 email]>
To: "KözAdat requests at BÁH" <[BÁH request email]>
Sent: Wednesday, November 12, 2014 5:54 PM
Subject: Közérdekűadat igénylés - Külföldiek házasságkötése - igazolást ki
nem állító államok listája

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Dombos Tamás

Tisztelt BAH!

Köszönjük a tájékoztatást.

Üdvözlettel:

Dombos Tamás
Háttér Társaság

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Dombos Tamás:
Csak a(z) Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei