Külhoni magyar óvodák és kisiskolások éve

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a 2012-es külhoni magyar óvodák évével kapcsolatos kiadások végső,részletes elszámolását a részösszegek és a teljes ráfordított összeg megjelölésével és az esetleges forrás-átcsoportosítások feltüntetésével, illetve a 2013-as külhoni magyar kisiskolások évének tervezett költségvetését, amennyiben van ilyen.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. január 18.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Mihály Erzsébet
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

2013. január 18-án elektronikus úton érkezett levelére válaszolva ezúton
tájékoztatom, hogy „2012. Külhoni magyar óvodák éve” a program
megvalósításához kapcsolódó elszámolási határidő 2013. január 31.

Ennek okán információt csak akkor áll módunkban közölni, ha az elszámolási
dokumentáció a rendelkezésünkre áll, és az elszámolás lezártnak
tekintendő.

„2013. a külhoni kisiskolások éve” programsorozat szakmai kidolgozása és
költségvetési tervezése, illetve annak jóváhagyása jelenleg folyamatban
van.

A végleges döntéshozatalt követően áll módunkban a kért adatokat közölni.

 

Szíves megértését köszönöm!

 

Üdvözlettel,

Mihály Erzsébet

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Mihály Erzsébet!

A közérdekű adatigénylés válaszadási határideje már régen lejárt, de haladékot kértek az elszámolási határidő miatt, amit én tudomásul vettem. Ennek azonban már 1 hónapja. Érdeklődnék, hogy mikor küldik el az adatigénylésben kért információkat?

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: Ambrus Sándor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Kovács Ildikó!

 

Közérdekű adatigénylésére az alábbi választ adjuk a „2012. a külhoni
magyar óvodák éve” programsorozat kapcsán:

 

Tétel megnevezése Közreműködő Összeg (Ft)
Programsorozathoz: Humán Jövő Nonprofit Kft. 54.329.006,-

- rendezvényszervezés,

-  módszertani csomag,

- továbbképzés,

- Kárpát-medencei meseszövés,

- arculat kialakítás

- honlap üzemeltetés

 
Módszertani továbbképzésen való 93 fő Kárpát-medencei 4.185.000,-
részvétel (ösztöndíj támogatás) óvópedagógus
Módszertani továbbképzés a Határon túli magyar 10.000.000,-
 határon túli régiókban pedagógus szövetségek,
közneveléssel foglalkozó
szervezetek
Óvodai oktatási-nevelési Összesen 39.700.000,-
tevékenységet magyar nyelven végző
intézmények programjainak Erdély 13.800.00,-
támogatása
Vajdaság+Horvátország 1.750.000,-

Felvidék 2.200.000,-

Kárpátalja 20.250.000,-

Diaszpóra 1.000.000,-

Magyarország 700.000,-
Összesen 108.214.006,-

 

 

 

 

dr. Ambrus Sándor Csaba

jogi és humánpolitikai igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei