Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Orlikné Pintér Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Külön élő szülő kapcsolattartása a 2018/2019-es nyári szünet kezdetére vonatkozóan

Orlikné Pintér Judit küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Orlikné Pintér Judit to read a recent response and update the status.

Feladó: Orlikné Pintér Judit

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számának tájékoztatása szerint a 2018/2019-es tanév utolsó tanítási napja 2019. június 14-e. Érdeklődöm, hogy a különélő szülők esetében az időszakos kapcsolattartásra vonatkozók betartása ennek függvényében mikortól értendő?
A nyári szünet kezdő időpontja az első elmaradó hétfői tanítási nap, tehát június 17-e, így ettől a naptól kell-e értelmezni az időszakos kapcsolattartás kezdő időpontját?
Amennyiben a különélő szülőnek páros heti kapcsolattartási joga van folyamatos kapcsolattartás keretén belül (ami idén a tanév utolsó napját követő hétvége), abban az esetben ez a hétvége még folyamatos, vagy már időszakos kapcsolattartásnak tekintendő?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. május 24.

Üdvözlettel:

Orlikné Pintér Judit

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

iktatószám: 27675-1/2019/ADATVED

 

kizárólag elektronikus úton kézbesítve

 

 

Orlikné Pintér Judit Asszony

részére

 

[1][FOI #12814 email]

 

                                                        

Tárgy: Közérdekű adatigénylés

 

Tisztelt Címzett!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján benyújtott közérdekű adatigénylésére hivatkozással az alábbiakról
tájékoztatom.

 

Közérdekű adatigénylés keretében a következő adatokat kérte megküldeni:

„A Magyar Közlöny 2018. évi 85. számának tájékoztatása szerint a
2018/2019-es tanév utolsó tanítási napja 2019. június 14-e. Érdeklődöm,
hogy a különélő szülők esetében az időszakos kapcsolattartásra vonatkozók
betartása ennek függvényében mikortól értendő?

A nyári szünet kezdő időpontja az első elmaradó hétfői tanítási nap, tehát
június 17-e, így ettől a naptól kell-e értelmezni az időszakos
kapcsolattartás kezdő időpontját?

Amennyiben a különélő szülőnek páros heti kapcsolattartási joga van
folyamatos kapcsolattartás keretén belül (ami idén a tanév utolsó napját
követő hétvége), abban az esetben ez a hétvége még folyamatos, vagy már
időszakos kapcsolattartásnak tekintendő?”

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által feltett kérdések nem az Infotv. 3. § 5.
pontja értelmében vett közérdekű adatra irányulnak.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

 

Budapest, 2019. június 7.     

 

Üdvözlettel:

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

--------------------------------------------------------------------------

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Orlikné Pintér Judit

Delivered

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Sajnálattal olvastam válaszukat.
Amennyiben az alábbi kérdésre egy napon belül sikerült 2017-ben érdemben válaszolni, amit a kérdést feltevő egyesület, mint közérdekű adatot osztott meg, úgy kérem, szíveskedjenek az én beadványomra is választ adni!

https://www.apakazigazsagert.org/cikk/ko...

Köszönettel és üdvözlettel:

Orlikné Pintér Judit

Hivatkozása ide

Feladó: Szabolcs Barbara
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment image001.jpg
2K Download

Attachment 30861 1 2019.pdf
113K Download View as HTML


Tisztelt Levélíró,

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Üdvözlettel:

 
[1]emmi_color_cmyk_450x330
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Orlikné Pintér Judit, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Orlikné Pintér Judit:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Városfejlsztés

A(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma részére Juhasz Dalma által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei