Külterületi lakóingatlanok szennyvízberuházásával kapcsolatos adatok

Kiss Attila küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Mende Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kiss Attila

Delivered

Tisztelt Mende Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021. azonosító számú nagyprojekt keretében, vagy attól függetlenül 2008. január 1-ét követően készített, a Mende község külterületén található lakóingatlanok szennyvíz elveztetése kapcsán készült közgyűlési határozatokat, feljegyzéseket, terveket, illetve tervrajzokat.

Amennyiben készült ilyen terv, vagy határozat, úgy mekkora költségvetési ráfordítással tervezett Mende község a külterületi lakóingatlanok szennyvízelvezetése kapcsán, és ebből a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § l) pontja szerinti célból történő esetleges kisajátításokra mekkora összeget tervezett elkülöníteni, illetve fordított kisajátításra?

Amennyiben ilyen terv még nem készült, úgy kérem ennek ténye mellett szíveskedjen közölni, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének hiányával kapcsolatos probléma hány lakóingatlant, illetve amennyiben arra vonatkozó adattal rendelkeznek hány fő mendei lakost érint.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 1.

Üdvözlettel:

Dr. Kiss Attila

Hivatkozása ide

Feladó: Dr. Mona Gyula
Mende Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal


Attachment 79.2018.2018.07.30 orsz g ti villanybitos t s csatorn hoz Mende.doc
62K Download View as HTML

Attachment k z rdek adatszolg ltat s Mende szennyv z.doc
45K Download View as HTML


 

 

 

Dr Mona Gyula

címzetes főjegyző

tel: 30/619-0421

[Mende Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

 

Hivatkozása ide

Feladó: Kiss Attila

Delivered

Tisztelt Dr. Mona Gyula!

Köszönöm megtisztelő válaszukat!

Üdvözlettel:

Dr. Kiss Attila

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kiss Attila:
Csak a(z) Mende Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére G. Szabó Dániel által

HÖK-kifizetések DE

A(z) Debreceni Egyetem részére Borsi Rebeka Katalin által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei