Kútvölgyi úti tömb energetikai korszerűsítésének befejezése

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Semmelweis Egyetem részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Kútvögyi úti klinika tömbnek a A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-5.2.4.) keretein belül megkezdett szigetléscseréjének várható-e egyáltalán a telejes befejezése, tekintve, hogy a munkára kiírt legutóbbi, eredménytelenül zárult tender összegzésében azt jelölték meg, hogy új eljárást nem indítanak? Amennyiben igen, mi a munka jelenlegi ütemterve, várható befejezési ideje?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. június 3.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közérdekű
Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 60427- 5 /KSJIF/2018
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése - Kútvölgyi Klinikai Tömb épületeinek a
felújítása - tárgyában a SE Műszaki Főigazgatósága az alábbi választ adja:
A Semmelweis Egyetem a Kútvölgyi Klinikai Tömb épületeinek a felújítását a
KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú Energetikai korszerűsítések a
Semmelweis Egyetem több helyszínén című projekt keretei között végzi.
A 2017. november 11. napján módosított, az Európai Unió vagy más
nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020
programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások
megvalósításáról szóló 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló [1]1084/2016.
Kormányhatározat alapján a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 számú projekt
megvalósítása az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit
Kft. Semmelweis Egyetemmel közös konzorciumának a feladata és felelőssége.
A Kormányrendelet 6. §. (2) pontja alapján a konzorciumvezető NFSI Nemzeti
Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft
a) előkészíti a projektet,
b) a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően
kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja a projekt
megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat,
c) lebonyolítja a közbeszerzési eljárásokat, kiválasztja a nyertes
ajánlattevőket, és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
104. §-ában foglaltak figyelembevételével,
d) ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.
A fentiek alapján a Semmelweis Egyetem ismételt közbeszerzési eljárás
lefolytatására nem jogosult.
A konzorciumi együttműködési megállapodás előkészítése folyamatban van.
Tisztelettel,
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A Kútvögyi úti klinika tömbnek a A Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program (KEHOP-5.2.4.) keretein belül megkezdett
szigetléscseréjének várható-e egyáltalán a telejes befejezése, tekintve,
hogy a munkára kiírt legutóbbi, eredménytelenül zárult tender
összegzésében azt jelölték meg, hogy új eljárást nem indítanak? Amennyiben
igen, mi a munka jelenlegi ütemterve, várható befejezési ideje?
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésvel
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2018. június  3.
Üdvözlettel:
K. Dániel

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:10842016

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Semmelweis Egyetem munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei