Közvélemény kutatást végző cég

Horn Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylést elutasította a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Feladó: Horn Dániel

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Annak a közvélemény kutatást végző cégnek a pontos megnevezését és elérhetőségeit (cím, cégjegyzékszám), amely a Minisztérium számára azt a közvélemény kutatást végezte, amely alapján Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár 2012. május 23-án Edelényben a következőket nyilatkozta „A Nemzeti alaptantervet nagy konszenzus övezi, egy ezerfős mintán alapuló közvélemény-kutatás során a válaszadók 90 százaléka igennel felelt az azzal kapcsolatos kérdésekre”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 31.

Üdvözlettel:

Horn Dániel
tudományos munkatárs
MTA KRTK

Hivatkozása ide

Feladó: Horn Dániel

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

2012. május 31-én kelt "Közvélemény kutatást végző cég" témájú adatigénylésemre mind a mai napig nem érkezett válasz. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre. Kérem, hogy adatigénylésemre a lehető leghamarabb válaszoljanak.

Üdvözlettel:

Horn Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat


Attachment image001.jpg
11 Download


 

 

 

[1]címer

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

MINISZTÉRIUM

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

Tisztelt Horn Dániel Úr!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának címzett adatigénylése a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közérdekűadat-igénylések
fogadására szolgáló e-mail címére érkezett.

Adatigénylése 2012. június 4-én továbbításra került az Emberi Erőforrások
Minisztériuma részére a [2][email address] címre. 2012. június 19-i
levele a mai napon került továbbításra.

 

Tisztelettel:

 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Sent request to Emberi Erőforrások Minisztériuma again, using a new contact address.

Feladó: info (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: okugyfelszolgalat (EMMI)
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Horn Dániel!

Az alábbiakban küldjük az  Oktatásért Felelős Államtitkársághoz 2012.
június 21. napján érkezett közérdekű adatkérés iránti megkeresésére adott
választ.

Az államtitkárság számára a közvélemény kutatást végző cég neve és
elérhetősége (cím, cégjegyzékszám) döntés-előkészítő adatnak minősül. Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény szerint a döntések meghozatalára irányuló eljárás során
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok a
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvánosak.

Érdeklődését köszönjük!

Üdvözlettel:

Oktatásért Felelős Államtitkárság

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Horn Dániel

Tisztelt Oktatásért Felelős Államtitkárság (EMMI)!

Az Önök által hivatkozott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27§ (6) bekezdése szerint "A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné."

Kérem indokolják meg, hogy a levelemben igényelt közvélemény kutató cég nevének és azonosításához szükséges egyéb adatainak (cím, cégjegyzékszám) nyilvánosságra hozatala milyen okok miatt akadályozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását.

Üdvözlettel:

Horn Dániel

Hivatkozása ide

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. hozzászólt ()

Az atlatszo.hu jogi álláspontja szerint az a tény, hogy ki végzett közvéleménykutatást - szemben a közvélemény-kutatás eredményével - nem minősülhet döntés-előkészítéssel összefüggő adatnak, hiszen a nyilvánosságkorlátozást a szerződő fél személye nem indokolja: önmagában az a tény, hogy egy vállalkozás az állammal szerződik, nem befolyásolja a vállalkozás szabad véleménynyilvánítását, és a megalapozandó döntés eredménye sem függ attól, hogy kitől kért az állam közvélemény-kutatást.
Alkotmányosan nem indokolható az a jogi álláspont, amely szerint a vizsgálat eredményének nyilvánosságra hozása miatt a vizsgálatot végző cég azonosító adatai nem nyilvánosak. Atlatszo.hu

Link to this

Feladó: Horn Dániel

Tisztelt Oktatásért Felelős Államtitkárság (EMMI)!

2012 Július 15-én kelt levelemre (levelezést lásd alább) mind a mai napig nem érkezett válasz. Kérem ezúttal válaszoljanak.

Üdvözlettel,

Horn Dániel

A levelezés:

Tisztelt Oktatásért Felelős Államtitkárság (EMMI)!

Az Önök által hivatkozott az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27§ (6)
bekezdése szerint "A döntés megalapozását szolgáló adat
megismerésére irányuló igény - az (5) bekezdésben meghatározott
időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható
el, ha az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes
működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső
befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető
álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad
kifejtését veszélyeztetné."

Kérem indokolják meg, hogy a levelemben igényelt közvélemény kutató
cég nevének és azonosításához szükséges egyéb adatainak (cím,
cégjegyzékszám) nyilvánosságra hozatala milyen okok miatt
akadályozza az Emberi Erőforrások Minisztériuma törvényes működési
rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső
befolyástól mentes ellátását.

Üdvözlettel:

Horn Dániel

Tisztelt Horn Dániel!

Az alábbiakban küldjük az Oktatásért Felelős Államtitkársághoz 2012.
június 21. napján érkezett közérdekű adatkérés iránti megkeresésére adott
választ.

Az államtitkárság számára a közvélemény kutatást végző cég neve és
elérhetősége (cím, cégjegyzékszám) döntés-előkészítő adatnak minősül. Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény szerint a döntések meghozatalára irányuló eljárás során
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adatok a
keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvánosak.

Érdeklődését köszönjük!

Üdvözlettel:

Oktatásért Felelős Államtitkárság

-----Original Message-----

From: Horn Dániel [[1]mailto:[FOI #28 email]]

Sent: Thursday, June 21, 2012 7:38 PM

To: info (EMMI)

Subject: Közérdekűadat igénylés - Közvélemény kutatást végző cég

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)

bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Annak a közvélemény kutatást végző cégnek a pontos megnevezését és

elérhetőségeit (cím, cégjegyzékszám), amely a Minisztérium számára

azt a közvélemény kutatást végezte, amely alapján Hoffmann Rózsa

oktatásért felelős államtitkár 2012. május 23-án Edelényben a

következőket nyilatkozta „A Nemzeti alaptantervet nagy konszenzus

övezi, egy ezerfős mintán alapuló közvélemény-kutatás során a

válaszadók 90 százaléka igennel felelt az azzal kapcsolatos

kérdésekre”

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és

az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre

a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben

megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu

weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a

szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.

Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,

amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés

megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a

tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként

tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy

részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése

alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt

küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. május 31.

Üdvözlettel:

Horn Dániel

tudományos munkatárs

MTA KRTK

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül

küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen

kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:

[2][FOI #28 email]

Ha a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma nem a(z) [3][Emberi Erőforrások Minisztériuma request email]

címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket,

kérjük, írja ezt meg nekünk:

[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a

KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás

segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:

[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak

találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy

helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató

hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt
áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,
illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet
címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az
üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt
mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az
esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét
lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal
visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally
privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity
to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are
not the intended recipient, please telephone or email the sender and
delete this message and any attachment from your system. Please note that
any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the
information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone
other than the recipient designated above by the sender is unauthorised
and strictly prohibited.

References

Visible links
1. mailto:[FOI #28 email]
2. mailto:[FOI #28 email]
3. mailto:[Emberi Erőforrások Minisztériuma request email]
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Horn Dániel:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 2 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei