Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Oroszi Babett, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Labdarúgó akadémiák támogatása

Oroszi Babett küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Oroszi Babett to read a recent response and update the status.

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan dokumentumot, amelyet Önök a

Székelyföld Labdarúgó Akadémia
FK Csíkszereda Egyesület
Dunaszerdahelyi Labdarúgó Akadémia

támogatására megítélt támogatással kapcsolatban kezelnek, különösen a támogatott támogatásra irányuló kérelmét, a támogató támogatásra vonatkozó belső előterjesztését, valamint a döntés tárgyában megtartott bármilyen ülés jegyzőkönyvét, támogatottaktól kapott beszámolót, amelyet a szervezetek a támogatással és annak felhasználásával kapcsolatban készítettek, valamint a szerződéseket, és az azok alapján teljesített kifizetéseket. Kérem, amennyiben van adatuk arról, hogy a támogatottak maguk kikkel kötöttek szerződéseket, azon cégek listáját is küldjék, megjelölve a szerződött összeget és a szerződés tárgyát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. augusztus 3.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Vitézné Deák Katalin
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download


Tisztelt Oroszi Babett!

 

Hivatkozva a 2018. augusztus 3. napján megküldött közérdekű
adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
tájékoztatom, hogy az adatigények jelentős terjedelmű dokumentációt
érintenek, így a kért adatok megismerését személyes konzultáció és
iratbetekintés útján tudjuk biztosítani.

 

A betekintés javasolt időpontja: 2018. szeptember 4-7. között
(kedd-péntek) 9-14 óra közötti időpontban. Kérem, legyen szíves megjelölni
azt a 2 órás időintervallumot a javasolt időszakban, amely megfelelő Önnek
a betekintésre.

 

Válaszát előre is köszönöm.

 

Üdvözlettel:

 

Vitézné Deák Katalin

támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
[1]bga_logo.png
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel.: +36 1 795 6210

Mobil: +36 30 190 2944

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Vitézné Deák Katalin!

Nagyon köszönöm a lehetőséget! Szeptember 4-én 11-13 óráig megfelelhet Önöknek?

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Vitézné Deák Katalin
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kedves Levélíró!

 

2018. augusztus 17-ig szabadságon vagyok, a leveleimet csak korlátozottan
tudom olvasni, ezért kérem, hogy sürgős esetben  Csorvási Melinda Ildikó
kolléganőmet  (tel: +361 896 3471, [email address])
legyen szíves keresni.

 

Köszönettel: Vitézné Deák Katalin

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Vitézné Deák Katalin
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download


Kedves Babett!

 

Igen, várjuk a betekintésre 2018. szeptember 4-én (kedden) 11-13 óra
között a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (1016 Budapest, Gellérthegy u.
30-32.) I. emeleti tárgyalójában.

 

Üdvözlettel:

 

Vitézné Deák Katalin

támogatásfinanszírozási igazgató

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
[1]bga_logo.png
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel.: +36 1 795 6210

Mobil: +36 30 190 2944

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Vitézné Deák Katalin!

Köszönöm a lehetőséget a betekintésre, sajnos azonban a két órás intervallum nem volt elegendő arra, hogy alaposan átvizsgáljam a dokumentumokat.

Ugyanakkor, nekem és kollégáinak is könnyebség lenne, ha megküldenék azokat a dokumentumokat, melyekre szükségem van. Ez nem nagy számú dokumentum, az alábbiakról lenne szó:

Az adatigénylésemben szereplő akadémiák/fociklubok támogatásával kapcsolatosan a

- támogatási kérelmek
- az államtitkári javaslatok a támogatásokkal kapcsolatosan
- támogatási szerződések (és módosításaik)
- költségtervek
- beszámolók
- pénzügyi elszámolási összesítők

Örülnék, ha megkaphatnám ezeket az adatokat, amennyiben viszont erre nincs lehetőség, akkor szeretnék kérni még néhány órát betekinteni ezekbe a dokumentumokba.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
11K Download


Tisztelt Oroszi Babett!

Hivatkozva a 2018. szeptember 5. napján alábbiakban megküldött levelére,
tájékoztatom, hogy a kért adatok megismerését egy második személyes
konzultáció és iratbetekintés útján javasoljuk biztosítani.

A betekintés javasolt időpontja: 2018. szeptember 24-28. között
(hétfő-péntek) 9-14 óra közötti időpontban. Kérem, legyen szíves
megjelölni azt a 2 órás időintervallumot a javasolt időszakban, amely
megfelelő Önnek a betekintésre.

Válaszát előre is köszönjük.

 

Üdvözlettel,

 

dr. Pulai Gábor

titkárságvezető

Vezérigazgatóság

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
[1]cid:image001.png@01D374C7.4D5730B0
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.
70.

Tel.: +36 1 795 2012

E-mail: [2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Nagyon köszönöm a választ és a lehetőséget

Szeptember 25-én érkeznék 10 órakor, és akkor 12.00-ig maradnék.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Tisztelt Oroszi Babett!

Köszönjük szépen a visszajelzést, várjuk a megjelölt időpontban.

Üdvözlettel,
Pulai Gábor

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Köszönöm szépen a lehetőséget a többszöri betekintésre, egyben szeretnék kikérni Önöktől egy szerződést, amely a DAC Akadémiával kapcsolatos.

Az iratok tanúsága szerint a DAC Akadémia vásárolt egy telket az E.C.H.S. nevű szervezettől, 69,4 millió forint értékben. Ezt a szerződést szeretném Önöktől kikérni (a telekvásárlást a BGA által biztosított támogatásokból fedezték)

Köszönöm szépen előre is!

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Pulai Gábor dr.
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment image001.png
7K Download

Attachment Ingatlan ad sv teli szerz d s 1.sz m kieg sz t s.pdf
1.1M Download View as HTML

Attachment Ingatlan ad sv teli szerz d se.pdf
1.7M Download View as HTML


Tisztelt Oroszi Babett!

Hivatkozva a 2018. október 16. napján Társaságunk felé benyújtott
közérdekű adatigénylésére, Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából
mellékelten továbbítom a kért adásvételi szerződést, illetve annak
módosítását.

 

Tisztelettel,

 

dr. Pulai Gábor

kabinetfőnök

Vezérigazgatói Kabinet

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

[1]BGA_LOGO_NEW_106x104 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 70.

Tel: +36 1 795 2012

Mobil: +36 30 834 24 32

E-mail: [email address]

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Oroszi Babett

Delivered

Tisztelt Pulai Gábor dr.!

Szeretném még Önöktől elektronikus formában elkérni azt a kérelmet, amelyet Szondy Zoltán nyújtott be 2013-ban Répás Zsuzsanna államtitkárhoz, és amely alapján 200 millió forint támogatást kapott az FK Csíkszereda, továbbá az erre a támogatásra vonatkozó államtitkári javaslatot.

Üdvözlettel:

Oroszi Babett

Hivatkozása ide

Feladó: Vitézné Deák Katalin
Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.


Attachment kerelem feljegyz.pdf
840K Download View as HTML


Tisztelt Oroszi Babett!
Erdélyi Rudolf vezérigazgató úr megbízásából csatolva küldöm a kért
dokumentumokat (támogatási kérelem és feljegyzés).
Üdvözlettel, 
Vitézné Deák Katalin

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Oroszi Babett, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Oroszi Babett:
Csak a(z) Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei