Lajos utca-Szépvölgyi út kereszteződés forgalmi rend változás

Varga Viktor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt Budapesti Közlekedési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre a választ:

A Lajos utca-Szépvölgyi út kereszteződésben a napokban a tapasztalatom szerint megváltozott a forgalmi rend, ami üdvözítő, hiszen a beállítása a jelzőlámpáknak ez után jobb, mint korábban. Ami után érdeklődnék ezzel kapcsolatban:

1. Miért nincs kinn a helyszínen forgalmi rend változás jelzés?
2. A Szépvölgyi útról a Lajos utcára balra (Szentendre irányába) kanyarodás során a korábbi "telizöld" értelmét vesztette, bal oldalra kanyarodás során nincs keresztező irányú forgalom. Várható-e a "telizöld" cseréje nyíl alakú jelzésképre, ahogy a 41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet 6.5.4 b) és ba) is előírja.
/6.5.4. A kanyarodó mozgások közül védett irányítást kell alkalmazni [...] b) mind a balra, mind a jobbra kanyarodás esetén, ha ba) az kettő vagy több forgalmi sávról történik./

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. május 14.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

 

Ügyszám: 0038/0006722/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #1181 email]

 

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

 

A Lajos utca - Szépvölgyi út csomópontra vonatkozó közérdekű
adatigénylésére  az alábbi tájékoztatást adjuk.

A Lajos utca - Szépvölgyi út csomópontban a közelmúltban két fontos
változást hajtottunk végre:

 

1. A Szépvölgyi úton a Bécsi út felől érkező és Lajos utca felé balra
kanyarodók járművek számára biztosított szabadjelzés ideje alatt a
korábban egyidejűleg közlekedő, Lajos utcát keresztező gyalogosok
szabadjelzését a balra kanyarodó iránytól elkülönítetten biztosítjuk.

 

2. A Lajos utcán érkezők és Szépvölgyi út felé jobbra kanyarodó járművek
számára kiegészítő jobbra kanyarodó szabadjelzést biztosítottunk a balra
kanyarodók szabadjelzésével egyidejűleg. Tekintettel arra, hogy mindkét
beavatkozás a forgalombiztonságot növelte és a csomópontban közlekedőktől
nem igényel többlet odafigyelést, ezért nem kerültek ki a forgalmi rend
változására figyelmet felhívó táblák.  

 

A Szépvölgyi út felől érkezőknek azért maradt meg a kör alakú
szabadjelzés, mivel a jobbra kanyarodó járművekkel egyidejűleg továbbra is
szabadjelzés van biztosítva a Lajos utcai gyalogátkelőhely érintett ágán,
azaz a jobbra kanyarodók részéről továbbra is szükséges a fokozott
figyelem kanyarodás közben.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. május 27.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 

 

dr. Láng-Nemes Zsófia

Koordináció és Ügyfélszolgálat

Levelezési szakterületi vezető

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Köszönöm válaszukat, amelyet azonban nem tudok elfogadni, és további információt is kérek ez ügyben.

Először is üdvözölni szeretném a változásokat, mert jó látni, hogy értelmes irányba is mehetnek a dolgok:

Az 1. változás mint írták:

"1. A Szépvölgyi úton a Bécsi út felől érkező és Lajos utca felé balra
kanyarodók járművek számára biztosított szabadjelzés ideje alatt a
korábban egyidejűleg közlekedő, Lajos utcát keresztező gyalogosok
szabadjelzését a balra kanyarodó iránytól elkülönítetten biztosítjuk."

A fenti változás az elsőbbségi viszonyok változását jelenti, így a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 36.17 alapján mivel elsőbbségi szabályok változtak, ezért szükséges a forgalmi rend változás tábla, az nem döntés kérdése, hanem törvényi kötelezettség.

Alább a részlet a a 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletből:
"36.17 [...]
Forgalmi rend változás” feliratú kiegészítő táblát kell az „Egyéb veszély” jelző tábla alatt elhelyezni, ha
- az útkereszteződésben az elsőbbségi viszonyok megváltoztak,
[...]"

Az első változáshoz hozzá tenném, hogy a Szépvölgyi útra, a Lajos utcát keresztezve az Árpád fejedelem útja irányából érkező járművek számára is megváltozott a lámpák sorrendje, így az abból az irányból érkező gépjárműveknek már nincs keresztező irányú forgalmuk, ami számukra elsőbbséget ad.

A 2. változás szintén üdvözlendő, azonban érdemes volna össze hangolni a Bécsi út lámpaváltásával is, mert előfordul, hogy az Árpád fejedelem irányából érkező egyenesen továbbhaladó járművek a kiegészítő lámpa által beengedett, de a Bécsi úton már keresztül nem engedett járművek miatt a kereszteződésben ragadnak, a keresztirányú forgalmat akadályozva.

Kérem a fentiek ismeretében megválaszolni számomra:

1. Mikorra várható a Forgalmi rend változás táblák elhelyezése, ezáltal a jogszabályoknak megfelelés?

2. Várható-e módosítás a fentiekben leírt kereszteződésben ragadó járművek kapcsán?

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006722/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #1181 email]

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

 

Köszönettel megkaptuk ismételt megkeresését, mellyel kapcsolatban az
alábbi választ adjuk.

Tájékoztatjuk, hogy a Szépvölgyi út - Lajos utca csomópontban az
elsőbbségi viszonyok nem változtak meg. Sárga villogó, vagy nem működő
jelzőlámpa mellett a korábbiaknak megfelelően kell az elsőbbséget megadni,
azaz a Szépvölgyi útról érkezők adnak elsőbbséget a Lajos utcának a
jelzőlámpa átprogramozásától teljesen függetlenül. Ezen ok miatt az Ön
által idézett jogszabályi hivatkozás ebben az esetben nem releváns, a
forgalmi rend változásra utaló jelzőtáblát nem tervezzük kihelyezni.

 

Tekintettel arra, hogy a csomópontokban a jelzőlámpás hangolások miatt fix
programok működnek, ezért néha előfordulhatnak az egyes csomópontokon
belül is időszakosan torlódások. Természetesen az új jelzőlámpa programok
működését a helyszínen több alkalommal, visszatérően ellenőrizzük,
működésüket finomhangoljuk. Ezen kisebb módosításokat követően az Ön által
jelzett eset már csak ritkán fordul elő. További beavatkozásként a
Szépvölgyi út - Ürömi utca - Pusztaszeri úti csomópont jelzőlámpás
programjait vizsgáljuk felül és ezek kisebb módosítása is várható, ami
előzetes reményünk szerint a Szépvölgyi úton közlekedőket fogja segíteni.

 

Kérjük tájékoztatásunk megértő elfogadását.

 

Budapest, 2013. június 5.

                                   

                                                    Tisztelettel:

 dr. Láng-Nemes Zsófia

Koordináció és Ügyfélszolgálat

Levelezési szakterületi vezető

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Varga Viktor hozzászólt ()

Nagyon szépen köszönöm a választ, valamint a lépések megtételét.

Azóta tapasztaltam, hogy a lámpa további átállítása megtörtént, és az adatgazda álláspontja a is helyes a forgalmi rend változásának tárgyában.

Korrekt, minden tiszteletem.

Link to this

Feladó: Varga Viktor

Tisztelt BKK!

Először is elnézést kérek, igen, az Önök álláspontja helyes, hiszen csak táblával jelzett állapotban az elsőbbségi viszonyok változatlanok.

Javasolni tudnám azonban annak átgondolását, hogy ilyen esetben a gyakorlatot esetleg megváltoztassák, mert azóta is számtalanszor látni majdnem kiugrást az autósoktól, az évek alatt a közlekedők által elég pontosan betanult lámpaprogram miatt.

Elképzelhető, hogy a jelzőlámpaprogram változásra is helyes volna egy KRESZ jelzéskép bevezetése.

Még egyszer elnézést kérek.

Üdvözlettel:

Varga Viktor

Hivatkozása ide

Feladó: BKK
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Ügyszám: 0038/0006722/2013 

Varga Viktor

[1][FOI #1181 email]

 

 Tárgy: tájékoztatás

 

 

Tisztelt Varga Viktor Úr!  

 

Köszönettel megkaptuk Társaságunkhoz  2013. szeptember 20-án érkezett
javaslatát, mellyel kapcsolatban az alábbi választ adjuk.

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk álláspontja szerint a forgalmi rend
változásra figyelmeztető tábla kihelyezése a korábbiakban már leírt
szempontok mellett ebben az esetben azért sem volt szükséges, mert a
jelzőlámpaprogram módosítással (a balra kanyarodó 2 forgalmi sáv
keresztező gyalogátkelőhellyel történő összetiltásával) a korábbinál
biztonságosabb és a jelzőlámpa miatt egyértelműen észlelhető forgalmi
rendet alakítottunk ki. A tilos jelzésen való áthajtás egyértelmű és
súlyos szabályszegés, amelyet a forgalmi rend változásra figyelmeztető
tábla kihelyezésével sem tudunk meggátolni. A fővárosban egyébként több
csomópontban is működik forgalomfüggő jelzőlámpa, amely bejelentkezések
alapján esetenként akár módosíthatja is a szabadjelzések kiadásának
sorrendjét normál működése során, azaz megszokásból soha nem ajánlatos
vezetni.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

 

Budapest, 2013. október 17.

                                   

                                                    Üdvözlettel:

 

Lieb Judit

Ügyfélszolgálati vezető

BKK Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Varga Viktor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Központ Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei