Lak község képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei

Móricz Csaba küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nem kapta meg a kért információt.

Feladó: Móricz Csaba

Delivered

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Lak község - Borsod-Abaúj-Zemplén megye, az Edelényi járás - képviselőtestületi ülések jegyzőkönyveit 2010. január 1- től - 2012. december 31-ig bezárólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. június 8.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Feladó: Hatóság BORSOD_
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal


Attachment BO 13 06035 2 2017.pdf
57K Download View as HTML


Tisztelt Móricz Csaba Úr!
  
Mellékelten megküldöm Dr. Péter Adél főosztályvezető asszony "Közérdekű
adatigénylés teljesítése" tárgyú BO/13/06035-2/2017. iktatási számú
levelét.
Tisztelettel:
Dr. Péter Adél
főosztályvezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
telefon: 06-46-512-940
e-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Móricz Csaba

Delivered

Tisztelt Hatóság BORSOD_!

Köszönöm a tájékoztatást!

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Móricz Csaba:
Csak a(z) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei