Lakás kialakítására, illetve felújítására kiírt pályázat eredménye

Juhász Péter küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Juhász Péter

Tisztelt Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat,
Tisztelt Polgármesteri Hivatal és
Tisztelt Jegyző Úr, mint Adatvédelmi Felelős !

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info.tv.) 28. § (1-2) bekezdése alapján, figyelemmel az Info.tv. 3. § 5-6. pontjában foglaltakra, kérem, szíveskedjenek, tájékoztatni arról, hogy a Rogán Antal Polgármester úr által, 2008. november 27-én aláírt tájékoztatóban meghirdetett összesen 12 felújítandó lakásra, illetve 29 nem lakás célú ingatlanból kialakítandó lakásra kiírt pályázat során:
1. az egyes helyiségekre, ingatlanonként biztosított 2x1 órai időtartamban, ingatlanonként hány érdeklődő jelent meg a helyiség megtekintésére,
2. ingatlanonkénti bontásban, a lejárati határidőig hány pályázat érkezett, hány pályázó pályázatát támogatta a TEIB és hány pályázatot hagyott jóvá a Polgármester Úr,
3. a felújított, illetve kialakított ingatlanok közül, ingatlanonkénti bontásban hány és mely ingatlant vásárolták meg, milyen forgalmi érték mellett, és milyen felújítási, illetve átépítési költséget számítottak be, továbbá milyen érték(különbözet) folyt be ezek eladásából,
4. ki és milyen jogcímen bérli az ezen ingatlanok közül elidegenításre nem került ingatlanokat ?
Kérem továbbá, szíveskedjék a pályázattal érintett ingatlanok
a./ használatba vételi engedélyét, valamint
b./ az eladásra került ingatlanok/ingatlanrészek adásvételi szerződését, és
c./ az eladásra nem került ingatlanok bérleti szerződését
másolatban megküldeni részemre !

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 7.

Üdvözlettel:

Juhász Péter,
önkormányzati képviselő

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Juhász Péter:
Csak a(z) Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei