Lakáshelyzet

Lőrincz István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Lőrincz István

Tisztelt MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. MIK Zrt. által kezelt összes önkormányzati tulajdonú bérlakás számát.

2. A MIK Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti megoszlását.

3. A lakások számának változását a 2010. január 1. és 2015. október 31. közötti időszakban.

4. A kiadott önkormányzati tulajdonú összes bérlakás számát komfortfokozatonkénti bontásban.

5. A kiadott lakások számát bérbeadási kategória (szociális, piaci, stb...) szerint.

6. A kiadott lakások négyzetméterre vetített havi bérleti díjai; a bérbeadási kategória (szociális, költségelvű, piaci) és komfortfokozat szerint.

7. A lakásállomány építési év szerinti megoszlását.

8. A kiadatlan lakások után felmerülő költségek összesített mértékét (rezsi és karbantartás jellegű kiadások).

9. A 2010. január 1. és 2015. október 31. között eladott önkormányzati lakások számát.

10. A határozatlan idejű szerződéssel kiadott lakások számát.

11. A 2014. január 1. és 2015. október 31. között beérkezett lakhatási pályázatok összesített számát, valamint a sikeres (szerződéssel záruló) pályázatok számát.

12. 2014. január 1. és 2015. július 1. között az önkormányzat által kezdeményezett
lakáskiürítési eljárások számát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. december 13.

Üdvözlettel:

Lőrincz István

Hivatkozása ide

Feladó: Jogi Osztály
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

Tisztelt Kérelmezőnk!

 

A társaságunkhoz 2015. december 14-én érkezett közérdekű adatigénylésével
kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az Info. tv. 29. § (2) bekezdésének
rendelkezései alapján az (1) bekezdésben meghatározott határidőt további
15. nappal meghosszabítjuk.

 

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.

 

Üdvözlettel:

 

MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.
MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.


Attachment v lasz.pdf
503K Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Mellékelten megküldjük válaszlevelünket.

Tisztelettel:

MIK Zrt.
H-3530 Miskolc, Hunyadi u.21.
Tel: +36-46/516-200
email: [MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Lőrincz István:
Csak a(z) MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei