Lakatos Veronika és Bessenyei Sándor teljes körű vagyonának elrablása a Ghuti erdőben és Debrecenben

Csokai János József küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Igazságügyi Minisztérium részére

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársainak már válaszolniuk kellett volna az igénylésre. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ügyszám: 46568
Dr. Noszkó-Horváth Mihály, osztályvezető

Ismételten kérem, hogy válaszoljanak a többszörösen benyújtott kérelmemre Lakatos Veronika nagymamám, és Bessenyei Sándor nagyapám ellen elkövetett emberiesség elleni bűntett és teljes körű családi vagyon, működő gazdaság jogerős bírósági ítélet és vagyonleltár nélküli elrablásával kapcsolatban.

Édesanyám, Csokai Józsefné (Bessenyei Veronika) egy jelentéktelen, embertelen, megalázó kárpótlást kapott, mint örökös.

Tehát ismételten kérem a teljes körű joganyag kiadását, az eredeti állapot helyreállítását igazságos elégtétel megállapítása céljából.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. december 16.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Csokai János József

Delivered

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Ismételten kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy egyáltalán végeznek-e bármilyen vizsgálatot ebben az ügyben, vagy utasítsák el a kérelmemet.

Kérem, szíveskedjenek válaszolni

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. január 8.

Üdvözlettel:

Csokai János József

Hivatkozása ide

Feladó: Közadat
Igazságügyi Minisztérium


Attachment image001.jpg
1K Download

Attachment 18.01.09.k rp tl si iratok.pdf
229K Download View as HTML


[1]cid:image001.jpg@01D31508.24EBA120

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Tárgy: közérdekű adat megismerése iránti igény

 

Tisztelt Címzett!

 

Megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást nyújtjuk.

 

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: János Csokai


Attachment kimittud igazs g gyi m.pdf
229K Download View as HTML


Tárgy: Új válasz közérdekű adatok igénylésére - Lakatos Veronika és
Bessenyei Sándor teljes körű vagyonának elrablása a Ghuti erdőben és
Debrecenben

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

43.Pkf.636.834/2014/7.

Az Igazságügyi Minisztérium 2018. 01. 09-én válaszolt a közérdekű
adatigénylésemre, ügyintéző neve nincsen feltüntetve, a jogszerű
intézkedés helyett az Igazságügyi Minisztérium (V/2/2/2018) "tanácsokkal
lát el", pontosan azt folytatják, amit az elmúlt harminchat évben,
kihalásra játszanak. 

Egy kamunak, hibásnak látszó e-mail cím szerepel a levélben:
[FOI #10164 email]

Tehát az Igazságügyi Minisztérium teljesen ellehetetleníti a Fővárosi
Törvényszék működését azzal is, hogy a családomtól kártalanítás
nélkül elrabolt vagyont, és annak vagyonleltárát harminchat éve nem
hajlandók kiadni.

Ez emberiesség elleni bűntett, szándékos gyilkosság, fizikai- lelki
embertelen, durva, megalázó, megkülönböztető bánásmód, a nemzeti
szocialista és kommunista bűntettek tagadása, kisebbítése, az emberi jogok
teljes figyelmen kívül hagyása.

Követelem, hogy az Igazságügyi Minisztérium, az ügyben eláró bíróság
azonnal rúgja ki, és az általa okozott kár megtérítésére kötelezze azt a
tisztviselőt, aki ezt a válaszlevelet küldte nekem.

Fajgyűlölettel is vádolom az Igazságügyi Minisztériumot azért, mert
tudatában van annak, hogy a családom egy része cigány és zsidó származású,
és emiatt is hátrányosan megkülönböztetett minket.
Köztudott tény, hogy a Magyar Állam államosított ingatlanok ezreit adta
vissza jogos tulajdonosoknak, jogos örökösöknek, fizetett teljes körű
kártérítést, a legtöbb esetben bírósági eljárások nélkül, jórészt
titkosítva.
Ismételten közérdekű bejelentést és panaszt teszek az Igazságügyi
Minisztérium ellen pénzmosás, terrorizmus finanszírozása, emberiesség
elleni bűntett szándékos elkövetésével, és jogalap nélküli gazdagodással.
Kérem az ügyben eljárt ügyintéző teljes nevét, beosztását és személyes
adatait.
Az Igazságügyi Minisztérium a Magyar Állam, az Európai Unió és az ENSZ
nevében jár el, a Magyar Állam és bűnöző szervezetei által megölt,
megkínzott, teljes körűen kirabolt saját áldozatainak a vagyonát kezeli, a
bűncselekményből származó vagyont pénzmosásra, terrorizmus
finanszírozására használja, ezért minden EU támogatást meg kell vonni a
Magyar Államtól mindaddig, amíg a családunk részére nem adja vissza a
kártalanítás nélkül elrabolt vagyont és vagyontárgyakat.
Németország, Bulgária, Szerbia, Románia, Szlovákia, Csehország,
Lengyelország, a Balti államok és a többi volt szocialista ország
visszaadta a népirtással rabolt vagyont a jogos tulajdonosoknak, jogos
örökösöknek, és ebben egyetlen ország sem ment tönkre, sőt a legtöbb jobb
gazdasági helyzetben van, mint Magyarország.
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr szerint is Magyarországot kirabolták és
eladósították.
Az Igazságügyi Minisztérium hivatalos levele is egy újabb bizonyíték arra,
hogy ma is leplezik az ártatlan emberektől elrabolt vagyon
visszaszolgáltatásának és igazságos elégtétel megállapításának
kötelességét, és mai napig is részben korlátozzák az Alkotmánybíróság és
más bíróságok működését is.
Reméljük, hogy a Tisztelt Fővárosi Törvényszék alkalmazni fogja a
nemzetközi joggal összhangban lévő alkotmányos magyar törvényeket, és
betartja Magyarország nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Kérem az eredeti állapot helyreállítását és igazságos elégtétel
megállapítását a családunk részére.
Tisztelettel: Csokai János József, örökös- tulajdonos
Budapest, 2018. 01. 09.

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: KiMitTud gepszolga <[KiMitTud contact email]>
Elküldve: 2018. január 9. 15:30
Címzett: Csokai János József
Tárgy: Új válasz közérdekű adatok igénylésére - Lakatos Veronika és
Bessenyei Sándor teljes körű vagyonának elrablása a Ghuti erdőben és
Debrecenben
 
Új válasz érkezett a Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylésre
'Lakatos Veronika és Bessenyei Sándor teljes körű vagyonának elrablása a
Ghuti erdőben és Debrecenben' amelyeket ön nyújtott be a(z)
Igazságügyi Minisztérium.

A válasz megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra!

[1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/laka...

[2][IMG] [3]Lakatos Veronika és Bessenyei Sándor teljes körű vagyonának
elrablása a Ghuti erdőben és Debrecenben
kimittud.atlatszo.hu
Csokai János József küldte ezt a Közérdekű adat igénylést
Igazságügyi Minisztérium részére

A válasz elolvasása után, kérjük, annak tartalmának megfelelően módosítsa
az igénylés státuszát!
hasznos információt.

 Minden választ automatikusan közzéteszünk, de azokat az eredeti igénylő/n
- jelen esetben Ön - értékelheti.

-- a KiMitTud csapata

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/laka...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/request/laka...
3. http://kimittud.atlatszo.hu/request/laka...

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Csokai János József:
Csak a(z) Igazságügyi Minisztérium munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei