Lakcímbejelentések

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Szegedi Járási Hivatal részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szegedi Járási Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy az alábbi címekre vonatkozóan, tételes összesítésben, a 2010. január 1-je és jelen adatigénylés benyújtása közötti időszakban, évenkénti bontásban, hány lakcím, vagy tartózkodási hely megváltoztatása iránti bejelentést vett nyilvántartásba a hivatal, ill. jogelődje:
– 6754 Újszentiván, Árpád u. 14.;
– 6754 Újszentiván, Boján u. 15.;
– 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 3.;
– 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 17.;
– 6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 106.;
– 6754 Újszentiván, Báthori u.2.;
– 6754 Újszentiván, Kossuth u. 23.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. június 24.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Szegedi Járási Hivatal


Attachment jszentiv n.doc
11 Download View as HTML


Tisztelt Cím!

Mellékelten küldöm a kért adatokat.
Üdvözlettel:
Száraz Zsuzsanna

Hivatkozása ide

Feladó: Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Száraz Zsuzsanna!

Ezúton szeretném tisztelettel megköszönni a Lakcímbejelentések tárgyban benyújtott közérdekűadat-igénylésemre adott gyors, pontos és teljes választ.

Üdvözlettel:
dr. Bodoky Tamás Richárd
Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.:
Csak a(z) Szegedi Járási Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei