Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Novoszádek Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet elrendelésére tett indítványok 2016-2017

Novoszádek Nóra küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Legfőbb Ügyészség részére

Ennek az igénylésnek ismeretlen az állapota. We're waiting for Novoszádek Nóra to read recent responses and update the status.

Feladó: Novoszádek Nóra

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a következő adatokat: 2016–2017. évek vonatkozásában a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet elrendelésére tett előterjesztések, indítványok és bírósági döntések száma éves, és lehetőség szerint megyénkénti bontásban, lehetőség szerint az „Ügyészségi statisztikai tájékoztató (Büntetőjogi szakterület) – A 2017. évi tevékenység” című dokumentum 57., „Az előzetes letartóztatások elrendelésére tett előterjesztések, indítványok és bírósági döntések” című táblájával egyező vagy ahhoz hasonló bontásban, elrendezésben.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 11.

Üdvözlettel:

Novoszádek Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

Legfőbb Ügyészség Személyügyi,Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztály tájékoztatja, hogy a [FOI #12462 email] címről küldött "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet elrendelésére tett indítványok 2016-2017" tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2019.03.11. 16:10:44 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Legfőbb Ügyészség


Attachment attachment.bin
500K Download

Attachment attachment.bin
22K Download


Ügyészség megnevezése: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Az intézkedés száma: LFIIGA//320-2/2019

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Az intézkedő ügyészségnek a következő e-mail címre küldhet beadványt: [email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Novoszádek Nóra

Delivered

Tisztelt Legfőbb Ügyészség!

Válaszukat az alábbi adatigénylésemre (intézkedés száma: LFIIGA//320-2/2019) köszönettel megkaptam, sajnos azonban az adatokat tartalmazó csatolmány sérült, illetve olyan formátumban érkezett, ami nem nyitható meg.

Ezért tisztelettel kérem, hogy a kért adatokat pdf vagy Word formátumban szíveskedjenek újfent megküldeni részemre, elektronikus úton, a feladó e-mail címére.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltsék fel.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. április 12.

Üdvözlettel:

Novoszádek Nóra

Hivatkozása ide

Feladó: MKLU WebSite info
Legfőbb Ügyészség

Legfőbb Ügyészség Személyügyi,Továbbképzési és Igazgatási Főosztály Igazgatási Osztály tájékoztatja, hogy a [FOI #12462 email] címről küldött "Re: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LFIIGA//320-2/2019 intézkedése." tárgy megjelölésű e-mailje az Ügyészség elektronikus levelező rendszerébe 2019.04.12. 19:03:34 -kor megérkezett.

Hivatkozása ide

Legfőbb Ügyészség


Attachment attachment.bin
500K Download

Attachment attachment.bin
582K Download


Ügyészség megnevezése: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

Az intézkedés száma: LFIIGA//320-2/2019

Szakrendszer: Igazgatási

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy erre a levélcímre válaszüzenetet ne küldjön, azt az ügyészség nem dolgozza fel. A beadványok benyújtására biztosított e-mail címeket az ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu) ismerheti meg.

Az intézkedő ügyészségnek a következő e-mail címre küldhet beadványt: [email address]

Hivatkozása ide

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Novoszádek Nóra, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Novoszádek Nóra:
Csak a(z) Legfőbb Ügyészség munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei