Lakossági tájékoztató füzet költsége

Erdélyi Katalin küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Hírlap és a Magyar Idők 2016. november 11-i számához mellékelt, "Az új atomerőművi blokkok telephelyengedély-kérelmének megalapozása" című lakossági tájékoztató füzettel kapcsolatos kiadások (előállítás, terjesztés stb.) tételes listáját, ami tartalmazza a szerződések tárgyát és összegét, a szerződéskötések dátumát, valamint a szerződéses partnerek nevét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 11.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Feladó: PaksII Jogi Osztály
MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment V laszlev l K P2 8833 2016.pdf
85K Download View as HTML


Tisztelt Erdélyi Katalin!

 

Jelen levélhez csatoltan küldjük meg válaszunkat a tárgybeli
adatigénylésre.

 

Tisztelettel:

 

Jogi Osztály

[1][email address]

[2]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: Leírás:
Z:\Tagvallalatok\MVM\GROUPS\LP\titkarsag
Iroda\titkarsag\munka\Kati\arculat\01_Paks II.
logók_OK\Paks_II_e-mail_logo.jpg

MVM Paks II. Zrt.

7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. emelet 302/B

--------------------------------------------------------------------------

"Ez az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, a nyilvános közléstől védett, kizárólag a címzett(ek) számára
szól! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk figyelmét
arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások számára való
továbbítása, megőrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység tilos és
törvénybe ütköző. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem, hívja fel
telefonon vagy küldjön e-mail üzenetet a feladónak, tájékoztatva Őt a
téves címzésről, majd törölje a tévesen kapott üzenetet, valamint annak
összes csatolt állományát a rendszeréből."

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Hivatkozása ide

Feladó: Erdélyi Katalin

Delivered

Tisztelt MVM PaksII Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Hivatkozása ide

Erdélyi Katalin hozzászólt ()

A kapott adatok itt kerültek felhasználásra:
https://vastagbor.atlatszo.hu/2016/11/28...

Link to this

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Erdélyi Katalin:
Csak a(z) MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei