Lasped Kft-vel kötött szerződések

Mérten János küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylés részben sikeres volt.

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Lasped Kft. között köttetett-e 2013.01.01. és 2018.11.19. közötti időszakban szerződés! Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó összes dokumentum másolatát (szerződés, tranzakciókra vonatkozó bizonylatok), valamint a szerződés megkötését megalapozó önkormányzati döntések másolatát.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. november 19.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Lasped.v lasz.181204..pdf
521K Download View as HTML

Attachment Lasped 2018.pdf
4.3M Download View as HTML


Tisztelt Mérten János Úr!
A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal képviseletében eljárva, mellékelten
megküldöm közérdekű adat kiadása iránti kérelmére a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!

Közérdekű adatok igénylését tartalmazó leveleim megválaszolásával kapcsolatos munkáját utólag is köszönöm!
Sajnos az Ön által részemre megküldött anyagot hiányosnak találom.
Adatigénylésemben a következőképp fogalmaztam: "...kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a jogviszonyra vonatkozó ÖSSZES DOKUMENTUM másolatát (szerződés, TRANZAKCIÓKRA VONATKOZÓ BIZONYLATOK), valamint A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉT MEGALAPOZÓ ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK MÁSOLATÁT)."
Ezen dokumentumok közül "csak" a szerződések másolatát kaptam meg Öntől.
A kerékpárút három különböző szakaszának megépítéshez kapcsolódó mind a három szerződés 25 oldalas. A szerződésekből csak 18-18 oldal került megküldésre.
A kerékpárút kivitelezésével és a humuszvásárlással kapcsolatban keletkezett számlák sem kerültek megküldésre.
Tisztelettel kérem, hogy a kért valamennyi dokumentumot, hiánytalanul, részemre megküldeni szíveskedjen!
Munkáját, segítségét előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Mérten János

Delivered

Tisztelt Buza Orsolya!
Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Sajnálattal látom, hogy 2018. november 19-én benyújtott, majd 2018. december 06-án ismételt és pontosított közadat igénylésemet a mai napig (2019. január 04.) sem teljesítették.
A válaszadásra biztosított 15 napos határidő már 2018. december 21-én lejárt. Tisztelettel kérem, válaszukat pótolni szíveskedjenek!

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 04.

Üdvözlettel:

Mérten János

Hivatkozása ide

Feladó: Buza Orsolya


Attachment Lasped.Bank.0516..pdf
196K Download View as HTML

Attachment Lasped.Sz mla.0516..pdf
922K Download View as HTML


Tisztelt Mérten Úr!
Mellékelten megküldöm a kért adatokat.
Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzata
Képv.: dr. Buza Orsolya ügyvéd

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Mérten János:
Csak a(z) Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei