Látvány-csapatsport támogatás mértéke (TAÓ) / Budapesti Közlekedési Zrt

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Budapesti Közlekedési Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Delivered

Tisztelt Budapesti Közlekedési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a gazdasági társaság és a gazdasági társasághoz tartozó cégek által 2011. július 1-je és az adatigénylés beérkezése kötött a társasági adóról szóló 1996. évi LXXI. törvény 22/C. § szerint juttatott látvány-csapatsport támogatás mértékét a támogatásban (juttatásban) részesült szervezetek és a támogatás (juttatás) összege megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

Budapesti Közlekedési Zrt.

Tisztelt Levélíró!

Köszönjük, hogy levelével felkereste ügyfélszolgálatunkat!

Tájékoztatjuk, hogy levele megérkezett Társaságunkhoz, melyre válaszunkat
a közérdekű adatigénylés esetében az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló az 2011. évi CXII. törvény által
biztosított határidőn belül, egyéb esetben pedig legkésőbb 30 napon belül
megküldjük.

Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük!

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ Ügyfélszolgálat
Dear Sender,

Thank you for contacting BKK’s customer services.

We inform you that your email has arrived to which we will reply within
the time-limit provided by Act CXII of 2011 on Informational
Self-determination and Freedom of Information in case of public interest
data requests and not later than 30 days in all other cases.

Thank you for your kind patience in advance.

Yours sincerely,

BKK Centre for Budapest Transport Customer Service

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

Ügyszám: 0038/0017761/2017

Ferencz Gábor

[1][FOI #9298 email]

 

 

Tárgy: tájékoztatás

  

 

Tisztelt Ferencz Gábor!  

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján.  

 

Tájékoztatjuk, hogy közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésével
kapcsolatban az adatgyűjtés folyamatban van.
 
Válaszunkat legkésőbb 2017. június 15-ig megküldjük Önnek, addig is kérjük
szíves türelmét.

 

Budapest, 2017. május 30.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9298 email]

Hivatkozása ide

Feladó: BKK

Ügyszám: 0038/0017761/2017

Ügyintéző: Balatoni Ilona

Ferencz Gábor

[1][FOI #9298 email]

 

Tárgy: tájékoztatás

 

Tisztelt Ferencz Gábor!  

 

A BKV Zrt.-hez 2017. május 16-án érkezett közérdekű adatigénylésére
hivatkozva az alábbi választ adjuk. 

 

A BKV Zrt. éves beszámolói a BKV Zrt. honlapján és az e-beszámoló portálon
megtekinthetők, az azokban szereplő adatok nyilvánosak. A társasági adóra
vonatkozó információ szintén megtalálható ezekben, mely szerint a BKV
Zrt.-nek a megadott időszakban nem keletkezett társasági adófizetési
kötelezettsége, ebből következően nincs és nem is volt lehetősége
látvány-csapatsportok támogatására.

 

A BKV Zrt. 100 százalékos tulajdonában lévő BKV VJSZ Kft. a társasági
adóról szóló 1996. évi LXXI. törvény 22/C. § szerint az alábbi
látvány-csapatsport támogatásokat nyújtotta: 

·         2011-2012-ben nem nyújtott támogatást;

·         2013-ban FTC-PLER Kézilabdasport Kft. részére összesen 2 687 500
Ft; 

·         2014-ben a BKV ELŐRE SC. részére 5 375 000 Ft;

·         2015-ben nem nyújtott támogatást;

·         2016-ban a BKV ELŐRE SC. részére 12 900 000 Ft.

 

Támogatott szervezet: BKV Előre SC (utánpótlás nevelés feladatainak
ellátására) 12.000.000,-Ft (társasági adókedvezményre jogosító támogatás)

 

Kiegészítő sportfejlesztési támogatásra:

 

Támogatott szervezet: BKV Előre SC 900.0000,-Ft

 

Kérjük a fentiek szíves elfogadását!

 

 

Budapest, 2017. június 12.

                                   

                                                    Tisztelettel a BKK
Zrt. megbízásából:

                                                                                   

                                                                                                         
                                   Várkonyi Ágnes

                                                                                                         
                        Levelezési csoportkoordinátor

                                                                       BKÜ

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a BKK Zrt. operatív ügyfélszolgálati feladatait 2017.
május 1-jétől kezdődően a BKK Zrt. nevében és megbízásából,
közreműködőként a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, Budapesti
Közlekedési Ügyfélkapcsolatok Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: BKÜ) végzi a közöttük létrejött Közszolgáltatási
Keretszerződés alapján. 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9298 email]

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) Budapesti Közlekedési Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei