Látvány-csapatsport támogatás mértéke (TAÓ) / Budapesti Városüzemeltetési Központ

Ferencz Gábor küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Ferencz Gábor

Delivered

Tisztelt BVK Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a gazdasági társaság és a gazdasági társasághoz tartozó cégek által 2011. július 1-je és az adatigénylés beérkezése kötött a társasági adóról szóló 1996. évi LXXI. törvény 22/C. § szerint juttatott látvány-csapatsport támogatás mértékét a támogatásban (juttatásban) részesült szervezetek és a támogatás (juttatás) összege megjelölésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 16.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Hivatkozása ide

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment K z rdek adat K z rdek adat ig nyl s L tv ny csapatsport t mogat s m rt ke TA Budapesti V ros zemeltet si K zpont.txt
4K Download View as HTML


This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[BVK Holding Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. request email]>: Host or domain name not found. Name service error
for name=bvkholding.hu type=MX: Host not found, try again

Hivatkozása ide

Sent request to BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. again, using a new contact address.

Feladó: Tóth Katalin
BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.


Attachment JOG 122 19 2017.pdf
376K Download View as HTML


Tisztelt Ferencz Gábor!

Csatoltan megküldöm Egry Attila elnök-vezérigazgató úr fenti tárgyban írt válaszlevelét.

Üdvözlettel:

Tóth Katalin
elnök-vezérigazgatói asszisztens

BVH BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI HOLDING
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

E-MAIL: [email address]
WEB: www.bvh.budapest.hu

SZÉKHELY: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: Cg.01-10-046833
CÉGBÍRÓSÁG: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Ferencz Gábor:
Csak a(z) BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei