Lazaréti jelzálogszerződés és módosításai

Májer István küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal részére

Az igénylést elutasította a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal.

Feladó: Májer István

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

-Jelzálogszerződés és módosításai:2005.07.14.,2005.09.19.,
2005.12.28.
-KT határozat ingatlan csere ügyében:646 és 672 hrsz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. január 29.

Üdvözlettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Májer István

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ismételten kérem,hogy részemre az alábbiakat megküldeni szíveskedjenek.

-Jelzálogszerződés és módosításai:2005.07.14.,2005.09.19.,
2005.12.28.
-KT határozat ingatlan csere ügyében:646 és 672 hrsz.

Üdvözlettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Feladó: Májer István

Tisztelt Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Ismételten,immár 10.alkalommal fordulok kérelemmel Önökhöz.Továbbra is kérem,hogy a lazaréti jelzálogszerződést és annak két módosításait részemre megküldeni szíveskedjenek.
Az 1/5-18/2014 számú levelében a jegyzőnő leírja,hogy "-a jegyző átadott Önöknek minden szerződést,így azt ismételten nem küldjük meg."
Ha már egyszer "minden szerződést"átadott,akkor most miért okoz gondot,hogy ismételten megkaphassam.Nekem erre szükségem van.Természetesen a fénymásolási és a postázási költséget hajlandó vagyok megtéríteni.
Kérem adatközlési kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek!

Tisztelettel:

Májer István

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Májer István:
Csak a(z) Pilisborosjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei