Leányvállalatok

Kovács Ildikó küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Magyar Turizmus Zrt. részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kovács Ildikó

Tisztelt Magyar Turizmus Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Magyar Turizmus Zrt. leányvállalatainak listáját (azon gazdasági társaságok listáját, amelyekben a Magyar Turizmus Zrt. tulajdoni hányaddal rendelkezik), a tulajdoni hányad tételes feltüntetésével.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. szeptember 5.

Üdvözlettel:

Kovács Ildikó

Hivatkozása ide

Feladó: vezerigazgatosag@itthon.hu
Magyar Turizmus Zrt.


Attachment UTF 8 q le C3 A1nyv C3 A1llalati lista 2Exlsx
11 Download View as HTML


Tisztelt Kovács Ildikó!

Közérdekű adatigénylésére hivatkozással küldjük azon gazdasági társaságok listáját, amelyekben a Magyar Turizmus Zrt. tulajdoni hányaddal rendelkezik.

Üdvözlettel:
Magyar Turizmus Zrt.

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kovács Ildikó:
Csak a(z) Magyar Turizmus Zrt. munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Leányvállalatok

A(z) Magyar Fejlesztési Bank Zrt. részére Kovács Ildikó által

Leányvállalatok

A(z) Magyar Államvasutak Zrt. részére Erdélyi Katalin által

Szerződéslista

A(z) Magyar Turizmus Zrt. részére Kovács Ildikó által

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei