Leendő Dél-Pesti Centrumkórház kivitelezésének kezdete

K. Dániel küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: K. Dániel

Delivered

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A budapesti Szent István és Szent László Kórház területén létrehozni tervezett Dél-Pesti Centrumkórház kivitelezésének várható kezdési időpontja, létrehozásának jelenlegi ütemezése.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. március 4.

Üdvözlettel:

K. Dániel

Hivatkozása ide

Feladó: ÁEEK Főigazgatói Titkárság
Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Tisztelt K. Dániel!

 

Hivatkozással az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére, 2019. március
4. napján, elektronikus levélben megküldött közérdekű adatkérésére,
tájékoztatásul az alábbi válaszokat adjuk.

 

1.            2018. decemberében sikeresen lezárult a Dél-pesti
Centrumkórház tervpályázata.

2.            Az eredmények a Magyar Építész Kamara honlapján is
elérhetőek: http://mek.hu/index.php?id=45065

3.            Jelenleg a tervpályázat nyertesével lefolytatandó,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik a
magasépítésekben illetékes Beruházási Ügynökség (BEÜ) bevonásával.

4.            Ezen eljárás hirdetményében, valamint az ennek
eredményeképpen megkötendő tervezői szerződésben kerül majd rögzítésre a
részletes tervezési folyamat, amelynek három fő fázisa lesz: előkészítési,
engedélyezési és kiviteli tervfázis.

5.            A kiviteli tervek birtokában, kormánydöntést követően a BEÜ
hatásköre a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lefolytatása és a kivitelezés megvalósítása.

6.            Mivel a Dél-Pesti Centrumkórház fejlesztése – a
centrumkórházak között egyedüliként – a telephelyeken rendelkezésre álló
egészségügyi ellátó kapacitás folyamatos működtetése mellett valósul meg,
komoly tervezési és egészségügyi folyamat előzi meg a kivitelezés
kezdetét.

7.            Az Egészséges Budapest Program előkészítési, engedélyezési
és kiviteli fázist magában foglaló fejlesztési terve szerint várhatóan öt
éven belül megnyílik a megújult Dél-pesti Centrumkórház.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Gondos Miklós főigazgató úr megbízásából:

 

Halmi Ildikó

Titkársági szakreferens

 

Főigazgatói Titkárság

H-1125 Budapest, Diós árok 3.

t:   + 36 1 393 5070

f:   + 36 1 375 7253

e: [email address]

i: www.aeek.hu

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő K. Dániel:
Csak a(z) Állami Egészségügyi Ellátó Központ munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei