LEGO Komplex képzési program 2013-2014 dokumentumai

Kőműves Anita küldte ezt a Közérdekűadat Közérdekű adat igénylést Emberi Erőforrások Minisztériuma részére

Az igénylés sikeres volt.

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a LEGO Manufacturing Kft. által a "TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban" című pályázati kiírásra beadott pályázatát, illetve a 2013.03.29-án hozott támogatási döntést követően megvalósult projektet záró jelentést.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. március 20.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment image001.jpg
14K Download

Attachment K z rdek adatig nyl s T MOP 2.1.3.C 12 1 LEGO v lasz.pdf
239K Download View as HTML


Tisztelt Kőműves Anita!

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. március 20. napján érkezett,
a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások
számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO
Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű
adatigénylésével kapcsolatban mellékelten küldöm az adatigénylés
pontosításáról szóló felhívást.

 

Tájékoztatom, hogy a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló
17/2012. (XI. 16.) EMMI utasítás 5.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján,
amennyiben a kérelem pontosítására irányuló felhívásra nem válaszol, a
kérelmét visszavontnak kell tekinteni.

 

Tisztelettel:

 

PÁNCSICS ANITA

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

[1]cid:image002.jpg@01CFBAC8.F1F7AD00  

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C

E-MAIL:
[2][email address]

[3]www.szechenyi2020.hu

 
 

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

 

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Kőműves Anita

Delivered

Tisztelt Páncsics Anita!

Nagyon köszönöm válaszát, ezúttal pontosítom kérésemet:

a) beadott pályázat alatt a kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket értem, ahogy a pályázati útmutató is meghatározza a fogalmat. A kormányrendelet fogalmi rendszerében ez a 22. §-ban meghatározott támogatási kérelem a (2) bekezdés szerinti tartalommal.

b) kérem számomra elektronikus másolatban megküldeni a támogatói okiratot is (támogatói okirat: a lebonyolításban érintett szervezet által kiadott dokumentum, amely a pályázat elfogadásával keletkeztet a támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályairól szólóan polgári jogi jogviszonyt).

Kérem, ezt tekintsék új adatigénylésnek!

c) kérem továbbá számomra elektronikus másolatban megküldeni a projekt zárójelentését, melyen a kormányrendelet 80. § (6) bekezdésében hivatkozott záró jelentést értem, mely tartalmazza az indikátorok teljesülésére vonatkozó információkat.

Üdvözlettel:

Kőműves Anita

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Palyazat es mellektletei.zip
4.1M Download

Attachment K z rdek adatig nyl s T MOP 2.1.3.C 12 1 LEGO.pdf
211K Download View as HTML


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlapot és mellékleteinek első részletét.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Palyazati adatlap T MOP 2.1.3.C LEGO.pdf
4.7M Download View as HTML


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlapot.

A további mellékleteket - azok terjedelmére tekintettel - későbbi e-mailek mellékleteiként küldöm.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Mell kletek 1.zip
3.7M Download


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlap mellékleteinek első részét.

A további mellékleteket - azok terjedelmére tekintettel - későbbi e-mailek mellékleteiként küldöm.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment 4 melleklet de minimis.pdf
1.9M Download View as HTML


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlap mellékleteinek második részét.

A további mellékleteket - azok terjedelmére tekintettel - későbbi e-mailek mellékleteiként küldöm.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Alapito.zip
7.1M Download


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlap mellékleteinek harmadik részét.

A további mellékleteket - azok terjedelmére tekintettel - későbbi e-mailek mellékleteiként küldöm.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
MOBIL: +36-30-965-2144
TEL.: +36-1-896-4891
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment Cegkivonat.zip
3.3M Download


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a benyújtott pályázati adatlap mellékleteinek negyedik részét.

A további mellékleteket - azok terjedelmére tekintettel - későbbi e-mailek mellékleteiként küldöm.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Feladó: Páncsics Anita
Emberi Erőforrások Minisztériuma


Attachment TO ZB.zip
838K Download


Tisztelt Kőműves Anita!

Az Emberi Erőforrások Minisztériumához 2018. április 11. napján érkezett, a „TÁMOP 2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” című felhívás keretében a LEGO Manufacturing Kft. által megvalósított projektre vonatkozó közérdekű adatigénylésével kapcsolatban érkezett pontosító válasza alapján a támogatási okiratot, valamint a záró beszámolót.

Jelen e-mailemmel az igényelt dokumentumok teljes körűen megküldésre kerültek.

Tisztelettel:

PÁNCSICS ANITA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
EU FEJLESZTÉSEK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

H-1134 BUDAPEST, VÁCI ÚT. 45/C
E-MAIL: [email address]
www.szechenyi2020.hu

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL

idézett részek megjelenítése

Hivatkozása ide

Az adatigényléssel kapcsolatosan az alábbi lehetőségek közül választhat:

Bárki:
Csak az adatigénylést beküldő Kőműves Anita:
Csak a(z) Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársa:

Értesítő igénylése az adatigényléssel kapcsolatos fejlemények vonatkozásában.

Ezt az igénylést 1 felhasználó kíséri figyelemmel.

Sértő? Nem alkalmas? Sértő? Nem adatigénylés?

Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthetők érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek). Személyes információk kérése vagy zaklatásnak minősülő igénylés nem tekinthető érvényes közérdekűadat-igénylésnek (További részletek).

Ha úgy gondolja, hogy ez az igénylés problémás, jelentheti az adminisztrátorok részére

Igénylés jelentése

Tegyen lépéseket a megismert információk alapján

Hasonló igénylések

Több hasonló igénylés

Eseménytörténet részletei